8.10.2013 Turva-alan tietokansiot

Turva-alan tietokansiota on päivitetty lokakuun aikana

KANSIO 1

1 LAIT JA ASETUKSET
STUL-takuu-järjestelmä

2 MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA STANDARDIT
Sähkölaitteiden myynti ja maahantuontiopas, Tukes
 
3 HYVÄKSYTYT LAITTEET JA MATERIAALIT
Lukot, FK
Riippulukot, kiinnikkeet, ketjut, FK
Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet, FK
Murtohälytysjärjestelmät, keskuslaitteet, FK
Murtohälytysjärjestelmät, ilmaisimet, FK
Murtohälytysjärjestelmät, langattomat keskuslaitteet, FK
Ilmoituksensiirtolaitteet, FK
                                                                                                      
 
4 TURVALLISUUSPALVELUT
Tele-, turva- ja automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit, ST 600.10
 
 
5 TARKASTUSVELVOITTEET JA TARKASTAJAT
Valtuutetut sähkölaitteistojen tarkastuslaitokset ja tarkastajat
                           
 
6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT
Turva-alalla toimivia yhdistyksiä
Turva-alan yrittäjät ry (esittely jajäsenluettelo)

KANSIO 2

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT
ST 730.01 Lomake Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja
ST 59.11.01 Lomake Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet

7 KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA HOITO
ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma, lomake 
ST 96.50  Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja

8 MUITA OHJEKORTTEJA
ST 51.17 Sähkökaapelit ja paloturvallisuus
ST 51.70 Asennus suoraan rakenteeseen