13.12.2013 Sähköpätevyyden ylläpitokansion päivitys

Tämän vuoden toinen täydennys on käytettävissäsi.
Edellisen jakelun jälkeen Tukes on julkaissut 5 tiedotetta. Ajankohtaistiedotteissaan Tukes on esittänyt huolestumisensa vioista ja puutteista sähköasennuksissa, jotka joh-tuvat maallikoiden itse tekemistä ”sähköasennuksista”. Tukes peräänkuuluttaa vaati-musta selkeästä informoinnista tuotteiden myyntipakkauksiin, joissa tuotteen (sähkölaitteen tai -tarvikkeen) asentaminen edellyttää sähköalan ammattilaista. Myös käytettyjen sähkölaitteiden myynnissä ja toiselle luovuttamisessa pitää sähkölaitteen täyttää turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tällaisia paikkoja, joissa vaarallisia käytet-tyjä sähkölaitteita on löytänyt, ovat olleet erilaiset kirpputorit. Myös erilaisissa käytettyjen tavaroiden myyntisivustoilla markkinoitavien sähkölaitteiden sähköturvallisuuden on oltava kunnossa. Sähköturvallisuuden toteaminen sähköalalla maallikolle ei välttämättä ole kovin helppoa, vaikka osan vaaroista havaitseekin laitevaurioista. Kesäkuun säh-köurakoitsijoille suunnatussa tiedotteessa esillä ovat myös sähköpalot, epäily varmen-nustarkastusten laiminlyönneistä, sähköjohtojen asentamisesta lämpöeristeen sisään sekä muistutus öljy- ja kaasuasennusalan toiminnanharjoittajille ilmoitusvelvollisuudesta valtioneuvoston viime vuonna antaman asetuksen (558/2013) mukaisesti.

Lainsäädännön ja määräysten muutoksista kansiossa on päivitykset mm. ensivuoden alussa voimaan tulevan Viestintäviraston määräys M 65 kiinteistöjen sisäverkoista ja teleurakoinnista sekä sähkömarkkina- ja viestintämarkkinoita koskeviin lakeihin tulleita muutoksia.

Uusia tekstejä ovat seuraavat:

Työ- ja elinkeinoministeriö

• Suunnatut lamput, loistediodilamput ja niihin liittyvät laitteet saivat ekosuunnittelu-vaatimuksia
Tukes tiedotteet
• Sähkökuoleman syynä ammattitaidottoman henkilön virheellinen asennus
 Tukes tehostaa sähkölaitteiden asiakirjavalvontaa
• Yhä harvempi sähkölaite saa enää sisältää vaarallisia aineita
 Uusi opas selkeyttää sähkölaitteiden valmistajien ja myyjien velvollisuuksia ja antaa ohjeita markkinoille saattamiseen
• Kuluttajille kerrottava sähköasennustarvikkeiden asennusvaatimuksista
• Ajankohtaista sähköurakoitsijalle
Sähköurakointi
• Sähköurakoitsijasertifikaatti
Käyttö ja huolto
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaajan pätevyys ja lämpökuvausyrityksen rekisteröinti
• Sähkökunnossapitoyritysten hyväksyntä
Teleurakointi
• Sisäverkot ja teleurakointi


Seuraavat kansiossa olevat aikaisemmat tekstit ovat päivitetty:

• Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
• Sähkömarkkinalaki ja sähkömarkkinalain nojalla annettuja säädöksiä
• Viestintämarkkinoita koskevat säännökset
• Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta
• Sähkölaitteiden merkinnät
• Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot Tukes-ohje S5
• Valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat
• Energiatodistus
 ST -kortiston sisällysluettelo