4.2.2014 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden ensimmäinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää
2 uutta ja 17 uudistettua ST-korttia sekä yhden uudistetun ST-käsikirjan ja yhden uudistetun ST-ohjeiston.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kuluvan vuoden toukokuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi .


41.10. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN
TEHTÄVÄLUETTELOT. TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO

Uusi tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

58.07. VALAISTUKSEN LAADUN ARVIOINTI JA MITTAUS
Uudistettu ohjekortti sisältää ohjeita valaistuksen laadun arviointiin ja mittauksiin.

58.07.01. VALAISTUKSEN LAATUMITTAUSPÖYTÄKIRJA
Uusi valaistuksen laadun arviointi- ja mittaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake.

70.30. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. SELOSTUKSEN YLEINEN OSA
Selostusesimerkkien yleinen osa on päivitetty vastaamaan laajentunutta selostusesimerkkiaineistoa.

70.31.02. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
S21, SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN

Selostusesimerkki on päivitetty vastaamaan uutta varavoimajärjestelmän (S4) selostusesimerkkiä.

70.32.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
S4, VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET

Uusi varavoimajärjestelmän (S4) selostusesimerkki.

97.02. KUNTOTUTKIMUSSOPIMUS
Kuntotutkimuksen sopimuslomakkeeseen on uudistettaessa lisätty tietoteknisten järjestelmien osuus ja tehty muita pieniä täsmennyksiä.

603.16. TASOLUOKITUSOHJEISTON SOVELTAMINEN. TIETOTURVALLISUUS
Kortti on tarkoitettu tietoturvallisuuden tasoluokitusta käsittelevien korttien ST 603.17 (toimitilat) ja ST 603.18 (asuinkiinteistöt) soveltamisohjeeksi.

603.17. TIETOTURVALLISUUDEN TASOLUOKITUSOHJE. TOIMITILAT
Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje toimitilakiinteistöihin.

603.18. TIETOTURVALLISUUDEN TASOLUOKITUSOHJE. ASUINKIINTEISTÖT
Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje asuinkiinteistöihin.

605.01. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKOT. YLEISKUVAUS
Kokonaan uudistetun kortin sisällössä on otettu huomioon mm. uuden Viestintäviraston määräyksen 65/2013 M vaatimukset ja uusimmat yleiskaapeloinnin standardit.
Kortissa kuvataan asuinkiinteistön sisäverkkojen infrastruktuuria, joka mahdollistaa nykyaikaiset ja mahdollisimman monet tulevat viestintäpalvelut asuinkiinteistössä. Asuinkiinteistö voi käsittää yhden tai useamman kerros-, rivi- tai pientalon tai vain yhden omakotitalon. Näitä periaatteita sovelletaan sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevien rakennusten viestintäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa.

610.12.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T150, OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

Selostusesimerkin viiteaineisto on tarkennettu vastaamaan voimassa olevaa aineistoa.

660.40. KIINTEISTÖ- JA TILATURVALLISUUS. TASOJEN MÄÄRITYS
Kiinteistö- ja tilaturvallisuustasojen määrityslomake on uudistettu vastaamaan uudistetun ST-ohjeiston 4 tasoja ym.

681.11. ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Kokonaan uudistetun kortin sisällössä on otettu huomioon mm. Viestintäviraston uuden määräyksen 65/2013 M vaatimukset ja uusimmat yleiskaapeloinnin standardit.

681.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (TOIMITILAKIINTEISTÖ)

Selostusesimerkki on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston uuden määräyksen 65/2013 M vaatimuksia.

681.13. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (ASUINKIINTEISTÖ)
Selostusesimerkki on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston uuden määräyksen 65/2013 M vaatimuksia.

710.00. RAKENNUSAUTOMAATION SÄÄDÖKSET, MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET
Uudistettu rakennusautomaation säädös-, määräys-, standardi- ja ohjekooste.

711.13. YLEISIÄ RAKENNUSAUTOMAATIOLAITTEIDEN ASENNUS- JA VALINTAOHJEITA
Uudistetussa kortissa esitetään yleisiä rakennusautomaatiolaitteiden ja hajautettujen järjestelmien asennus- ja valintaohjeita.

ST- OHJEISTO 4. KIINTEISTÖ- JA TILATURVALLISUUDEN TASOT
Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasoja ja niiden valintaa käsittelevä ohjeisto on uudistettu mm. termien ja käsitteiden osalta.

ST- KÄSIKIRJA 16. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT
Uudistettu ST-käsikirja on alan uusimpien standardien ja nykytekniikan mukainen. Suuri osa kirjan sisällöstä on täysin uutta edelliseen painokseen nähden, mutta kirjan rakenne on pysynyt pääosin samana. Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät rakenteelliset osat ja määritelmät. Kaapelit, liittimet ja muut rakenneosat sekä asennusmateriaalit ja niihin liittyvät vaatimukset esitellään, samoin yleiskaapelointi-järjestelmän suunnitteluperiaatteet ja -säännöt sekä asennusperiaatteet ja hyvät asennustavat. Testaukset, mittaukset ja dokumentointi ovat yleiskaapelointi-järjestelmän laadunvarmistuksessa, käyttöönotossa ja käytössä hyvin ratkaisevassa osassa ja niistä on kirjassa oma lukunsa, samoin kuin EMC-asioista.