25.4.2014 Turva-alan tietokansiot

Kansiota on päivitetty huhtikuun aikana

KANSIO 1

 

1 LAIT JA ASETUKSET

Pelastuslaki

Laki hätäkeskustoiminnasta

Pelastustoimen uudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla

 

2 MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA STANDARDIT

Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet, FK

Tuhopolttojen torjunta, suojeluohje

 

4 TURVALLISUUSPALVELUT

Paloilmoitinliikkeet, Tukes

Sertifioidut turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat, Inspecta

Tukesin toiminnanharjoittajarekisterit ruotsinkielisenä

 

5 TARKASTUSVELVOITTEET JA TARKASTAJAT

Paloilmoittimien tarkastuslaitokset

Valtuutetut sähkölaitteistojen tarkastuslaitokset ja tarkastajat

 

 

6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT

Sisäministeriön pelastusosasto

Sisäministeriön poliisiosasto

Turvaurakoitsijan pätevyys

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma, Aalto-yliopisto

 

7 TIEDOTTEET JA TILASTOT

Elektromekaanisten lukkojen selkenevät normit vauhdittavat teknologiamurrosta

Paloilmoitinkoe ja tutkintovaatimukset

Yksityisten turvallisuuspalvelujen sääntelyä selkeytetään

Pelastuslaitosten tehtävät

Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa

Paloilmoittimen ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistön turvallisuutta

Erheellisten paloilmoittimien maksullisuus, SM

 

KANSIO 2

 

2 TURVALLISUUDEN TASOLUOKITUSOHJEET JA -ASIAKIRJAT

ST 660.40 Kiinteistö- ja tilaturvallisuus, tasomäärityslomake

ST-ohjeisto 04, Kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot, 2014

 

 

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT

ST 666.10 Savunhallintajärjestelmä. Suunnittelu

ST 666.30 Savunhallintajärjestelmä. Asennus

ST 666.40 Lomake Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus

ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja

ST 681.43 Lomake Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointi.

 

8 MUITA OHJEKORTTEJA

ST 603.16 Tasoluokitusohjeiston soveltaminen, tietoturvallisuus

ST 603.17 Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje, toimitilat

ST 603.18 Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje, asuinkiinteistöt

ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille