10.9.2014 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden kolmas täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää kahdeksan uutta ja 20 uudistettua ST-korttia sekä kaksi uutta ST-ohjeistoa ja yhden uudistetun ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


13.29. PIIRUSTUSNUMEROIDEN MUODOSTAMINEN SEKÄ PIIRUSTUS- JA ASIAKIRJALUETTELON LAATIMINEN S2010-NIMIKKEISTÖN POHJALTA
Uudessa ohjekortissa esitetään rakennushankkeen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentointiin liittyvä tunnusjärjestelmä, jonka mukaan hankkeen dokumentit voidaan helposti ja yksiselitteisesti tunnistaa ja kohdistaa.

13.35. SUOSITUS REIKÄPIIRUSTUS- JA ELEMENTTIPIIRUSTUSMERKINNÖIKSI
Uudistettu ohjekortti suositeltavista reikä- ja elementtipiirustusmerkinnöistä.

41.21. KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013
Uudistetut konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, jotka soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

51.04. JOHDINVÄRIT 230/400 V:N JÄRJESTELMISSÄ
Uudistetussa ohjekortissa kuvataan kulloinkin voimassa olleet sekä tämänhetkiset johdinväreihin liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi siinä annetaan menettelyohjeita eri aikakausien johtojen liittämiseen.

51.07.01. ELOHOPEA JA PCB RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEISSA
Uudistettu ohjekortti, jossa annetaan ohjeita elohopeaa tai PCB:tä sisältävien sähkölaitteiden tunnistamiseen.

51.13 KAAPELIHYLLYT, -TIKKAAT JA VALAISINRIPUSTINKISKOT
Uudistettu ohjekortti sisältää yleistietoa kaapelihyllyjen-, tikkaiden ja valaisinripustuskiskojen teknisistä vaatimuksista, materiaaleista sekä suunnittelusta ja asennuksesta.

51.18.02. SÄHKÖLÄPIVIENTIEN PALOERISTÄMINEN
Uudistettu ohjekortti opastaa suunnittelijaa ottamaan palo-osastoinnin asettamat vaatimukset huomioon jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Kortti sisältää myös ohjeita johtoreittien asentamisesta siten, että palokatkon asentaminen olisi mahdollisimman helppoa.

51.19. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN PURKUTYÖT
Uusi ohjekortti sisältää tietoa purkutöiden suunnitteluun ja niiden turvalliseen toteutukseen.

51.30. S1-LUOKAN TERÄSBETONIVÄESTÖNSUOJIEN SÄHKÖ- JA VIESTINTÄLAITTEET SEKÄ ASENNUKSET
Uudistettu ohjekortissa esitetään vaatimuksia, ohjeita ja suosituksia S1-luokan teräsbetoniväestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteista sekä niiden asentamisesta.

52.15. LOISTEHON KOMPENSOINTI JA KOMPENSOINTILAITTEET ALLE 1000 V:N PIENJÄNNITEVERKOSSA
Uudistetun kortin tarkoituksena on havainnollistaa, miksi loistehoa kompensoidaan, mitä etuja kompensoinnilla saavutetaan ja kuinka kompensointilaite mitoitetaan.

52.16. YLIAALTOSUODATINLAITTEET JA NIIDEN SIJOITUS ALLE 1000 V:N PIENJÄNNITEVERKOSSA.
Uudistetun kortin tarkoituksena on käsitellä yliaaltojen suodatinlaitteita sekä niiden mitoitusta ja sijoitusta alle 1000 V:n pienjänniteverkossa.

53.62. SÄHKÖLAITTEISTOJEN LÄMPÖKUVAUS.
Uudessa kortissa esitellään lämpökuvauksen hyödyntämistä sähkökunnossapidossa, kerrotaan kuvauksen valmisteluista ja suorittamisesta, esitellään sähkölaitteistojen lämpökuvaajan pätevyysvaatimuksia ja kuvauksessa käytettäviä mittalaitteita sekä mittaustulosten raportointia.

53.62.01. SÄHKÖLAITTEISTON LÄMPÖKUVAUSSOPIMUS.
Uusi lomake lämpökuvaussopimuksen laadintaan.

55.19. SÄHKÖLÄMMITTEISET IKKUNAT.
Uudessa kortissa käsitellään sähkölämmitteisten ikkunoiden suunnittelua, hankintaa, urakkarajoja, luovutusdokumentointia sekä niiden käyttö-, ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä. Korttia voidaan soveltaa myös ovien ikkunoiden lämmityksen suunnitteluun.

58.10. JULKISIVUVALAISTUS JA MUU ULKOTILOJEN ERIKOISVALAISTUS.
Uudistetussa ohjekortissa käsitellään julkisivujen valaistusta sekä ulkoalueiden kohde- ja koristevalaistusratkaisuja.

98.11. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE.
Sisäverkon kuntotutkimusohje on uudistettu vastaamaan Viestintäviraston uudistettua määräystä 65/2013 M.

98.12. PUHELINSISÄVERKON LAAJAKAISTAISEN SUORITUSKYVYN MITTAAMISOHJE.
Ohjekortti on uudistettu vastaamaan nykytilannetta sekä Viestintäviraston uudistettua määräystä 65/2013 M.

98.13. TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE.
Ohjekortti toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksesta sekä siinä esitetyt järjestelmän ja jakamotilojen kuntoluokat on tarkennettu vastaamaan nykytilannetta.

98.30. ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS.
Ohjekortti on uudistettu vastaamaan nykytilannetta sekä Viestintäviraston uudistettua määräystä 65/2013 M.

98.51. PUHELINSISÄVERKOT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO.
Uudistettu ohjekortti, joka sisältää yleisiä ohjeita asuinkiinteistöjen perinteisten puhelinsisäverkkojen käyttöön ja ylläpitoon. Verkot voivat olla eri ikäkausilta ja ne voivat edustaa erilaisia kaapeli- ja liitinsukupolvia.

98.52. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO.
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita yleiskaapeloinnin käytöstä, ylläpidosta sekä huollosta ja esitetään periaatteet, joiden mukaan olemassa oleva kaapelointi voidaan saattaa nykyvaatimuksia vastaavaan kuntoon niin kokoonpanoltaan kuin suorituskyvyltäänkin.

98.60. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO.
Ohjekortti on uudistettu vastaamaan nykytilannetta sekä Viestintäviraston uudistettua määräystä 65/2013 M.

611.10. PERINTEINEN PUHELINSISÄVERKKO. OHJEITA SUUNNITTELUUN JA ASENNUKSEEN.
Ohjekortti on uudistuksen yhteydessä tarkastettu vastaamaan nykytilannetta ja Viestintäviraston uuden määräyksen 65/2013 M vaatimuksia.

662.51. PALOVAROITTIMEN ASENNUSTODISTUS.
Uusi lomake palovaroittimen asennustodistuksen laadintaan.

664.01. TALLENTAVA KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ. REKISTERISELOSTE.
Uudistettu lomake tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan.

664.02. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ. REKISTERISELOSTE.
Uudistettu lomake kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan.

666.09. PALOPELTIEN OHJAUS.
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita ja vaihtoehtoja palopeltien ohjausjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, huoltoon ja testaukseen.

701.32. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T860, SÄHKÖAUTOMAATIOTOTEUTUS KNX-VÄYLÄJÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄEN.
Uusi järjestelmäkohtainen selostusesimerkki KNX- toteutuksesta.

ST-OHJEISTO 19. ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSOHJE, MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET.
Uusi ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätölaitteita koskeva kuntotutkimusohje on osa laajempaa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusohjetta.

ST-OHJEISTO 20. AUTOMAATION VAIKUTUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTEEN, OPAS STANDARDIN SFS-EN 15232 KÄYTTÖÖN.
Uusi opas rakennusautomaatiosuunnittelijoille ja kiinteistön omistajille rakennuksen automaation toiminnallisuuden määrittelyyn ja automaation vaikutusten/hyötyjen arviointiin.

ST-KÄSIKIRJA 12. ANTENNIJÄRJESTELMÄT.
Käsikirjan uusitussa, 6. painoksessa on käsitelty esimerkiksi Viestintäviraston uudistuneen sisäverkkomääräyksen vaikutuksia mm. uuden ja kunnostettavan antenniverkon rakenteelle, rakenneosille ja suorituskyvylle sekä antennivastaanoton toteutukselle.