20.10.2014 Turva-alan tietokansiot

KANSIO 1

1 LAIT JA ASETUKSET


Pelastuslaki 379/2011


Laki viestintähallinnosta 625/2001


Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002


Laki turvallisuusselvityksistä 177/2002


Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

STUL-takuu-järjestelmä


Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista
koskevista paloteknisistä vaatimuksista 474/2014


2 MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA STANDARDIT


Pelastustoimen avainsäilöt

Sähkölaitteiden myynti- ja maahantuontiopas, Tukes 

3 HYVÄKSYTYT LAITTEET JA MATERIAALIT


Lukot, FK 


Riippulukot, kiinnikkeet, ketjut, FK


Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet, FK


Murtohälytysjärjestelmät, keskuslaitteet, FK 


Murtohälytysjärjestelmät, ilmaisimet, FK 


Murtohälytysjärjestelmät, langattomat keskuslaitteet, FK


Ilmoituksensiirtolaitteet, FK


Sumunsuojausjärjestelmät


Vesivuotoilmaisimet

4 TURVALLISUUSPALVELUT


Murtohälytinjärjestelmiä toimittavat liikkeet

Lukkoseppäliikkeet, FK


Hälytyskeskukset, FK


Palonilmaisulaiteliikkeet, FK

5 TARKASTUSVELVOITTEET JA TARKASTAJAT


Valtuutetut sähkölaitteistojen tarkastuslaitokset ja tarkastajat

 

6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT


Turva-alan yrittäjät ry esittely jajäsenluettelo


7 TIEDOTTEET JA TILASTOT

Paloilmoitinsuositusryhmä ohjaustaulukko 1/2014 SKT


KANSIO 2

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET
OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT

ST 662.51 Lomake Palovaroittimen asennustodistus

ST 664.01 Lomake Tallentava kameravalvontajärjestelmä

ST 664.02 Lomake Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä

 
 ST 666.09 Palopeltien ohjaus

 


8 MUITA OHJEKORTTEJA

 
ST 51.18.02 Sähköläpivientien paloeristäminen

ST 51.30 S1-luokan teräsbetoniväestönsuojien sähkö ja
viestintälaitteet sekä asennukset

ST 51.19 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien purkutyöt