17.11.2014 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden neljäs täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää yhden uuden ja 16 uudistettua ST-korttia.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan ensi vuoden helmikuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi


21.31. PERUSTIETOA ESTEETTÖMÄN ASUINYMPÄRISTÖN SÄHKÖ-, TELE- JA TURVASUUNNITTELUSTA
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita esteettömyyden huomioimisesta suunnittelussa.

51.07. VAARALLISEN JA MUUN JÄTTEEN KÄSITTELY RAKENNUKSEN SÄHKÖISTÄMISEN YHTEYDESSÄ JA SÄHKÖMATERIAALIN KIERRÄTYS
Uudistetun kortin tarkoituksena on antaa perustietoja jätteen ja pakkausmateriaalin käsittelystä rakennuksen sähköasennusten yhteydessä.

51.21.05. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uudistettu lomake on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

51.21.06. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE
Uudistettu lomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

51.21.08. KONTROLLPROTOKOLL. IBRUKTAGNING AV ELINSTALLATION
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan 51.21.05 ruotsinkielinen versio on päivitetty.

51.21.09. REPORTI OF INITIAL INSPECTION
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan 51.21.05 englanninkielinen versio on päivitetty.

51.82. RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖLAITTEISTOJEN TARKASTUKSET PUUTYÖTILOISSA
Uudistettu kortti on päivitetty vastaamaan mm. uudistuneita standardeja. Kortin tarkoituksena on opastaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan ATEX-lainsäädännön tavoitteet ja vaatimukset sekä puutyötilan räjähdysvaaralliset osat.

51.83. SÄHKÖASENNUKSET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA
Uuden kortin tarkoituksena on opastaa sähköasennusten suunnittelijoita ja käyttäjiä tunnistamaan erikoisolosuhteet, jotka vallitsevat räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä huomioimaan niitä koskevat säädökset, määräykset ja lainsäädäntö.

53.34. JAKOKESKUKSEN SUUNNITTELUSSA JA VALMISTUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA
Uudistettu ohjekortti on tarkoitettu ensisijaisesti rakennusten jakokeskuksien suunnitteluun ja hankintaan. Kortissa on lueteltu jakokeskusten rakenteita sekä osittain suunnittelua ja hankintaa koskevat standardit. Lisäksi on esitetty lisäohjeita jakokeskuksia koskevien standardien soveltamiseen.

53.35. JAKOKESKUKSEN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Uudistetussa kortissa esitetään ohjeita keskusvalmistajan laatiman tyyppikohtaisen asennusohjeen täydennykseksi asennustyön valmisteluun ja varsinaiseen suoritukseen.

59.10. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISOPASTEET. SUUNNITTELU
Uudistetussa kortissa esitetään ohjeet poistumisvalaistuksen suunnittelemiseksi sisäasiainministeriön asetuksen SMa 805/2005 mukaisesti.

59.11. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISOPASTEET. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Uudistetussa kortissa annetaan turvavalaistuksen ja poistumisopasteiden asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä ohjeita.

59.11.01. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISOPASTEET
Lomake turvavalaistus- ja poistumisopasteasennusten käyttöönottotarkastuksiin on päivitetty.

96.40. RAKENNUSTYÖMAAN SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ JA HOITO
Päivitetty kortti opastaa rakennustyömaan sähkölaitteiston kunnosta vastaavia henkilöitä tarvittavien toimenpiteiden toimeenpanossa.

673.10. PALVELUTALOJEN HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita hoitajakutsujärjestelmien suunnitteluun palvelutaloihin, vanhainkoteihin ja muihin vastaaviin tiloihin tai toimintaympäristöihin.

673.11. SAIRAALOIDEN HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita hoitajakutsujärjestelmien suunnitteluun sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja muihin vastaaviin tiloihin tai toimintaympäristöihin.

673.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. SAIRAALOIDEN JA PALVELUTALOJEN HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄT
Päivitetty lomake on tarkoitettu apuvälineeksi hoitajakutsujärjestelmän asentajan tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.


Annamme mielellämme lisätietoja ja otamme vastaan palautetta. Lisätietoja voit kysellä ja palautetta antaa sähköpostilla kimmo.arenius@sahkoinfo.fi.