22.4.2015 Sähköpätevyyden ylläpitokansio

 

Tukes on julkaissut seitsemän tiedotetta syksyn jakelun jälkeen.

Käytön johtajille osoitetussa ajankohtaistiedotteessa korostetaan erityisesti käytön johtajan roolia sähkön aiheuttamien palojen vähentämisessä. Syttymissyinä ovat usein vanhat huonokuntoiset loisteputkivalaisimet. Niiden säännöllisellä tarkkailulla ja asianmukaisella huollolla ja korjauksilla palovaaraa aiheuttavia vikoja saataisiin merkittävästi poistettua. Valaisinten lisäksi myös keskuksissa olevien liitosten kuntoa tulisi määräajoin tarkkailla, sillä keskuksen vikaantunut liitos kehittyy aikaa myöten usein rakennuspaloksi. Tähän saadaan oiva apu aikaisemmin pääosin teollisuudessa käytetystä sähkölaitteiston lämpökuvauksesta, jolla liitoksissa piilevä vika selvitetään ennen kuin se on edennyt tulipaloksi. Lämpökuvaus onkin nopeasti yleistymässä yhdeksi kunnossapidon toiminnoksi. Tukes on valvonnassaan todennut, että valitettavasti osa käytön johtajista ei toimi riittävän tehokkaasti sähköturvallisuuden ylläpitämisessä.

Sähkötöiden johtajille osoitetussa tiedotteessa on todettu varmennustarkastusten laiminlyöntejä sekä vuonna 2013 että 2014 tehdyissä selvityksissä kuuden eri verkkoyhtiön alueella. Tukes muistuttaa myös toimintaohjeista, jotka on annettu sähköurakoinnin poikkeustilanteisiin. Näitä ovat kesken jääneet sähköasennustyöt ja toisen tekemälle sähköasennustyölle tehtävä käyttöönottotarkastus. Tukesin ja STUL:n tekemässä selvi-tyksessä on ilmennyt, että luvattoman sähköurakoinnin tekijät pyytävät yllättävän usein sähköurakoitsijaa tekemään käyttöönottotarkastuksen tekemälleen asennukselle. Jos sähköurakoitsija tarkastaa tällaisen "luvattoman" asennustyön, on tärkeää, että tarkastusdokumentteihin on kirjattu, että tarkastuksen on tehnyt henkilö, joka ei ole laitteiston rakentaja. Pöytäkirjaan kirjataan sähkölaitteiston rakentajan nimi, jos se on tiedossa, muuten laitetaan sähkölaitteiston rakentajaksi "tuntematon".

Muut päivitetyt sivut ovat aikaisempien tietojen päivityksiä.

Sähköpätevyyden ylläpitokansion sisältöä pääset selailemaan tästä

Mukana uusi kirja "218 kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardien soveltamisesta".