20.5.2015 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden toinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 18 uutta ja 11 uudistettua ST-korttia, yhden uuden ST-ohjeiston sekä yhden uuden ST-esimerkit-julkaisun.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan syyskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


55.36. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi lomake käytettäväksi verkkoon kytkettävien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä.

70.25. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HANKESUUNNITTELUOHJE.
Uudessa kortissa annetaan yleisohjeita kiinteistöjen sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevan hankesuunnitelman laatimiseen sekä ohjeita ST-kortistossa julkaistujen hankesuunnitelmapohjien käyttöön.

70.26.01. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S1, ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT
Uusi hankesuunnitelmapohja asennus- ja apujärjestelmistä.

70.26.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S22, SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
Uusi hankesuunnitelmapohja sähköenergian pääjakelusta.

70.26.03. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S23, LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS
Uusi hankesuunnitelmapohja laitteiden ja laitteistojen sähköistyksestä.

70.26.04. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S24, SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
Uusi hankesuunnitelmapohja sähköliitäntäjärjestelmistä.

70.26.05. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S25, VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
Uusi hankesuunnitelmapohja valaistusjärjestelmistä.

70.26.06. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S26, SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Uusi hankesuunnitelmapohja sähkölämmitysjärjestelmistä.

95.11. HALTIJAN SÄHKÖTURVALLISUUSVASTUUT SÄHKÖ- JA PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA
Kortissa esitetään ne velvoitteet ja vastuut, jotka koskevat sähköturvallisuuslainsäädännön perusteella sähkölaitteiston haltijaa. Kortti on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

605.01. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKOT. YLEISKUVAUS
Kortissa kuvataan yleisellä tasolla asuinkiinteistön sisäverkkojen suorituskykyä, rakennetta ja muita ominaisuuksia. Lisäksi kortissa tarkastellaan viestintäverkkojen ja -palveluiden kehitystä sekä annetaan ohjeita johtoteiden ja teletilojen mitoitukseen ja suunnitteluun. Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

610.12.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T150, OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja ovipuhelinjärjestelmästä.

611.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT
Lomake on tarkoitettu asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen hyväksymistestausten ja tarkastusten yhteydessä. Tarkastuspöytäkirjassa esitetyt kohdat perustuvat yleiskaapelointistandardien ja Viestintäviraston uudistuneen sisäverkkomääräyksen 65 A/2014 M vaatimuksiin, jotka on huomioitu lomakkeen päivityksessä.

621.10. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. TEKNINEN SUUNNITTELUOHJE
Kortissa annetaan ohjeita yhteisantennijärjestelmän suunnittelemiseksi siten, että lopputulos on voimassa olevien viranomaismääräysten ja standardien mukainen. Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

621.11. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. TEKNIIKKA
Kortissa esitellään yhteisantennijärjestelmien yleisiä rakenne- ja toimintaperiaatteita sekä niissä käytettäviä laitteita. Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

621.13. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T110, ANTENNIJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja antennijärjestelmästä.

621.30. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Kortissa annetaan ohjeita yhteisantennijärjestelmän asennukseen. Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

621.31. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. MAADOITUS JA POTENTIAALINTASAUS
Kortissa kuvataan Viestintäviraston määräyksen sekä siinä mainittujen standardien mukainen yhteisantennijärjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus. Kortin päivityksessä on huomioitu uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

631.50. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA. POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ
Uusi lomake poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien käyttöönoton dokumentointiin.

631.51. MITTAUSPÖYTÄKIRJA. POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ, AKUSTISET MITTAUKSET
Uusi lomake poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin.

631.52. MITTAUSPÖYTÄKIRJA. POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ, KAIUTINLINJOJEN IMPEDANSSI- JA MAAVUOTOMITTAUS
Uusi lomake poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittausten dokumentointiin.

660.05. PIENTALON TURVALLISUUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ. SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE
Kortin tarkoituksena on toimia täydentävänä ohjeena pientalojen turvallisuusjärjestelmää suunniteltaessa ja asennettaessa. Päivityksen yhteydessä on uusittu kuvien merkinnät ja piirrosmerkit sekä lisätty mm. ohjeita järjestelmän dokumentoinnista.

662.53. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T620, PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja palovaroitinjärjestelmästä.

664.10. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT. TEKNINEN SUUNNITTELUOHJE
Kortissa annetaan ohjeita kameravalvontajärjestelmän hankesuunnittelun ja varsinaisen järjestelmän suunnittelun toteuttamiseksi. Kortti on päivitetty vastaamaan nykyistä tekniikkaa.

666.10. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. SUUNNITTELU
Kortissa annetaan ohjeita rakennusten sähköisesti ohjattujen savunhallintajärjestelmien suunnitteluun. Päivityksessä on täsmennetty suuntapainepuhaltimien portaatonta säätöä palokäytössä.

667.10.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T510, SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja sähkölukitusjärjestelmästä.

681.11. ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE.
Kortissa esitetään yksityiskohtaiset ohjeet asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevien rakennusten sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa. Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.14. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja yleiskaapelointijärjestelmästä.

711.17. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T810, RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja rakennusautomaatiojärjestelmästä.

711.18. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T830, KÄYTTÖVEDEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ
Uusi hankesuunnitelmapohja käyttöveden mittausjärjestelmästä.

ST-ESIMERKIT 10. HANKESUUNNITELMAESIMERKKI. ASUINKERROSTALO, SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Uudessa ST-esimerkissä kuvataan esimerkinomaisesti hankesuunnitelmaa, joka on laadittu asuinkerrostalon sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä. Se sisältää myös esimerkin rajaustaulukosta.

ST-OHJEISTO 22. VERKOTTUNEEN TALOTEKNIIKAN TIETOTURVA
Uusi ohjeisto on tarkoitettu oppaaksi verkottuneen talotekniikan tietoturvallisuuteen erityisesti AV-, turvallisuus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien osalta. Ohjeisto toimii perustana sovittaessa menettelyjä tietoturvallisuuden perustason saavuttamiseksi.


Annamme mielellämme lisätietoja ja otamme vastaan palautetta. Lisätietoja voit kysellä ja palautetta antaa sähköpostilla kimmo.arenius@sahkoinfo.fi.