1.9.2015 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden kolmas täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää
16 uudistettua ST-korttia ja yhden uuden ST-ohjeiston.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan tämän vuoden marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi


53.45. SULAKKEETON SUOJAUS.
Kortissa käsitellään sulakkeetonta suojausta käytännön kannalta. Uudistuksen yhteydessä se on mm. päivitetty vastaamaan standardin SFS 6000:2012 vaatimuksia.

59.11.01. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TURVAVALAISTUS JA  POISTUMISOPASTEET.
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa on uudistettu mm. perustietokenttien osalta.

97.01. ASUINHUONEISTON JA -RAKENNUKSEN SÄHKÖASENNUSTEN
 KUNNOSSAPITOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA.

Uudistettu asuinrakennusten sähköasennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake joka sisältää myös suoritusohjeen.

98.10. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE.
Uudistetussa ohjekortissa annetaan yleiset perustiedot yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksesta. Uudistuksen yhteydessä korttiin on lisätty mm. ehdotuksia kuntotutkimuksen jälkeisistä toimenpiteistä.

98.15. TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKOHTAINEN KUNTOARVIO.
Kortissa annetaan ohjeita järjestelmäkohtaisen kuntoarvion tekemisestä. Kuntoarvio sisältää myös turvallisuusjärjestelmien toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja käytön tehokkuuden arvioinnin. Uudistuksen yhteydessä on tarkistettu kortin lähdeluettelo, ajanmukaistettu termistö sekä lisätty näkökulmia arvioinnin ilmaisuun.

98.40. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA.
Uudistettua pöytäkirjaa käytetään kiinteistön sisäisen yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten kirjaamiseen. Pöytäkirjan lisäksi kuntotutkimuksesta tehdään tutkimusraportti, jonka sisältö on kuvattu kortissa ST 98.10.

611.45. LAAJAKAISTALIITYNNÄT. TEKNIIKAT.
Uudistettu yleistietokortti tiedonsiirtotekniikoista joita laajakaistaoperaattorit tarjoavat yleisesti liityntävaihtoehtoina internetpalveluihin.

621.03. PIENTALON ANTENNIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS.
Ohjeita pientalon antennijärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen. Uudistetussa kortissa on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M ja siihen on lisätty tietoa ratkaisuista mobiililaitteiden sisätilakuuluvuuden parantamiseksi.

621.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. KIINTEISTÖN SISÄINEN YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄ.
Tätä pöytäkirjaa käytetään Viestintäviraston määräyksen 65 A/2014 M vaatimana tarkastuspöytäkirjana yhteisantenniverkon ja -järjestelmän osalta. Lomakkeen uudistuksessa on huomioitu antenniverkon ja -järjestelmän täsmentyneet vaatimukset.

631.51. MITTAUSPÖYTÄKIRJA. POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ, AKUSTISET MITTAUKSET.
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin tarkoitettuun pöytäkirjalomakkeeseen on tehty uudistuksen yhteydessä pieniä tarkennuksia.

662.51. PALOVAROITTIMEN ASENNUSTODISTUS.
Uudistettu lomake palovaroittimen asennustodistuksen laadintaan.

663.42. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA.
Tarkastuspöytäkirjaa uudistettu mm. perustietokenttien osalta.

663.45. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA.
Tarkastuspöytäkirjaa uudistettu mm. perustietokenttien osalta.

710.12. RAKENNUSAUTOMAATION PERUSKORJAUKSEN TOTEUTUS.
Uudistetussa kortissa käydään läpi rakennusautomaatiojärjestelmän peruskorjauksen toteutukseen liittyvää prosessia sekä esitetään järjestelmän hankintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä näkökohtia.

715.40. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RAKENNUSAUTOMAATION TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖILLE.
Uudistettu taajuusmuuttajakäyttöjen käyttöönoton dokumentointiin tarkoitettu tarkastuspöytäkirja.

730.01. ASENNUS- JA KYTKENTÄTARKASTUSPÖYTÄKIRJA.
Uudistettu lomake joka soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten (oman työn tarkastaminen) dokumentointiin.

ST-OHJEISTO 21. POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ.
Uusi ohjeisto on tarkoitettu käytännön työkaluksi kaikille poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön osallistuville osapuolille. Sen keskeinen sisältö painottuu turvajärjestelmän vaatimuksiin ja ohjeistuksiin eikä ota kantaa yleisäänentoistoasioihin muutoin kuin silloin, kun ne vaikuttavat järjestelmän toimintaan turvajärjestelmänä. Ohjeiston perustana ovat alaa velvoittavat lait, asetukset, standardit ja ohjeet