20.10.2015 Turva-alan tietokansiot

KANSIO 1

1 LAIT JA ASETUKSET


Pelastuslaki 379/2011

Laki pelastustoimen laitteista 10/2007

Laki hätäkeskustoiminnasta 692/2010

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta 60/2004

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, 759/2004

STUL-takuu-järjestelmä
 
 


2 MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA STANDARDIT

2.4 TIETORUVALLISUUS


UUSI Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön,FK  
 

 
3 HYVÄKSYTYT LAITTEET JA MATERIAALIT


Lukot, FK

Riippulukot, kiinnikkeet, ketjut, FK

Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet, FK

Murtohälytysjärjestelmät, keskuslaitteet, FK

Murtohälytysjärjestelmät, ilmaisimet, FK

Murtohälytysjärjestelmät, langattomat keskuslaitteet, FK

Ilmoituksensiirtolaitteet, FK

Vesivuotoilmaisimet

4 TURVALLISUUSPALVELUT


UUSI Hyväksytyt tietoturvallisuuden arviointilaitokset  

Murtohälytinjärjestelmiä toimittavat liikkeet

Lukkoseppäliikkeet, FK 

Hälytyskeskukset, FK

 

5 TARKASTUSVELVOITTEET JA TARKASTAJAT


Valtuutetut sähkölaitteistojen tarkastuslaitokset ja tarkastajat
 

6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT


UUSI Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvapalvelut

Turva-alan yrittäjät ry (esittely ja jäsenluettelo)


7TIEDOTTEET JA TILASTOT


7.1 TILASTOT

UUSI Erheellisten paloilmoitusten seurantahanke

7.2 TIEDOTTEET

UUSI Turvallisuusalan lupaprosesseja nopeutetaan ja sujuvoitetaan 

UUSI Pelastustoimen tilannekuva - SWOT – arviointi

UUSI Sisäministeriö asettaa hankkeen pelastustoimen  uudistamiseksi

KANSIO 2


1 YLEISTIETOA KANSIOSTA 2 JA ST-KORTISTOSTA

ST 00.05 Voimassa olevat ST-julkaisut, sisällysluettelo

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET
OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT


ST 660.05  Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje

ST 662.51 Lomake Palovaroittimen asennustodistus

ST 663.42  Murtoilmaisujärjestelmän tarkastuspöytäkirja

ST 663.45  Murtoilmaisujärjestelmän toteutuspöytäkirja

ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät , tekninen suunnitteluohje

ST 666.41  Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja

ST 730.01 Lomake Asennus- ja kytkentätarkastuspöytäkirja

ST 59.11.01  Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Turvavalaistus ja poistumisopasteet

UUSI ST-ohjeisto 21 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät
 

7 KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA HOITO

 

ST 95.11 Haltijan turvallisuusvastuut sähkö- ja pelastustoimen laitteista

ST 98.15  Turvallisuusjärjestelmien järjestelmäkohtainen kuntoarvio
 
8  MUITA OHJEKORTTEJA


ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille