9.11.2015 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden neljäs täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 2 uutta ja 17 uudistettua ST-korttia ja yhden uuden ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan ensi vuoden helmikuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


13.31. RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA PIENJÄNNITELIITTYMÄN MITOITTAMINEN
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita rakennuksen sähköverkon ja liittymän mitoittamiseen suunnittelun yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä sähköverkkoyhtiökohtaisista ohjeista on luovuttu ja korttiin on lisätty mm. EU- säädöksien perusvaatimusten mukaiset tehotiheydet.    

13.50. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN (S) SEKÄ  TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN (T) PIIRROSMERKIT
Uudistetussa kortissa esitellään piirrosmerkkeihin ja niiden käyttöön liittyviä yleisiä asioita, kuten käsitteet, merkkien luokittelu ja käyttö, merkin koko, kohdistuspiste, merkkien yhteydessä käytettävät merkinnät ja viitetunnukset.
Uudistuksen yhteydessä mm. kortin viiteaineisto ja termistö on päivitetty.

13.80. TARJOUSLASKENTA. PISTEIDEN MÄÄRÄT JA SÄHKÖISET  TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT
Asiantuntijaryhmä on tarkastanut ja tarkentanut massalaskennan suorittamista ohjeistavan kortin sisällön.

41.07. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN  TEHTÄVÄLUETTELOT. AKUSTIIKKASUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO AKU 12
Tämä uusi tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan akustiikkasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen valaistussuunnittelun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

51.06. PALONKESTÄVÄ JOHTOJÄRJESTELMÄ PALON AIKANA TOIMIVIKSI  TARKOITETUILLE JÄRJESTELMILLE
Kortissa ohjeistetaan, kuinka palonkestävä johtojärjestelmä toteutetaan, jos sellainen laite- ja järjestelmäkohtaisissa säädöksissä ja/tai ohjeissa toteutettavaksi vaaditaan. Kortin uusimmassa versiossa on tarkennettu kohtaan 3.1.1, Kaapelihyllyt, teräshyllyjen pinnoitteen (esim. kuumasinkitys tai maalaus) vaikutusta hyllyn ja/tai siihen asennettujen kaapeleiden palonkestävyyteen. Testaustuloksin kaapelihyllyn valmistaja voi osoittaa tuotteidensa toimivuuden tietyn paloluokituksen täyttävän kaapelin kanssa.

51.21.07 lomake. SUURJÄNNITELAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Uudistetun pöytäkirjalomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty ja sisältö sekä liitteet on tarkastettu. 

51.21.07 dokumentti. SUURJÄNNITELAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uudistetun pöytäkirjalomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty ja sisältö sekä liitteet on tarkastettu.

51.23.01. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uudistuksen yhteydessä pöytäkirjan perustietokentät on yhtenäistetty ja käyttäjän siinä havaitsema tekstivirhe on korjattu. 

51.23.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSESTA
Uudistuksen yhteydessä selosteen perustietokentät on yhtenäistetty ja käyttäjän siinä havaitsema tekstivirhe on korjattu. 

51.24.01. TODISTUS SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUKSESTA
Uudistetun todistuslomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty.

51.24.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUKSESTA
Uudistuksen yhteydessä selosteen perustietokentät on yhtenäistetty.

52.16.01. KOMPENSOINTILAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Kompensointilaitteen käyttöönottotarkastusten dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake, jonka perustietokentät on yhtenäistetty uudistuksen yhteydessä.

58.07.01. VALAISTUKSEN LAATUMITTAUSPÖYTÄKIRJA
Valaistuksen laadun arviointi- ja mittaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake, jonka perustietokentät on yhtenäistetty ja sisältöä tarkennettu uudistuksen yhteydessä.

96.31.30. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Savunhallintajärjestelmän kunnossapitämiseksi on laadittava erillinen kunnossapito-ohjelma, jossa järjestelmän toimintavarmuuden seuraamiseksi tarvittavat tarkastus-, huolto- ja testaustoimenpiteet selostetaan sekä aikataulutetaan.
Uudistuksen yhteydessä lomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty sekä sisältö tarkastettu ja tarkennettu.

96.33. KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu kompensointilaitteen huoltotarkastusten dokumentointiin.
Uudistuksen yhteydessä pöytäkirjalomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty.

98.42. TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohjeen, ST 98.13, mukaan suoritetun kuntotutkimuksen raportointiin.
Uudistuksen yhteydessä pöytäkirjalomake on tarkennettu ohjeen (ST 98.13) mukaiseksi ja sen perustietokentät on yhtenäistetty.

625.10. MATKAVIESTINJÄRJESTELMIEN SISÄANTENNIVERKOT. SUUNNITTELUOHJE
Uudessa kortissa annetaan ohjeita, kuinka sisäantenniverkkoja käytetään matkaviestinten sisäkuuluvuuden parantamiseksi lähinnä betoni- ja teräsrakenteisissa asuinkerrostaloissa, yrityskiinteistöissä, tehdasrakennuksissa ja erityyppisissä luolastoissa. Kortin tiedot soveltuvat sekä uudis- että saneerauskohteisiin ja se on tarkoitettu matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen suunnittelijoille sekä rakennuttajille.

666.41. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheen ja vastaanottovaiheen seurannassa.
Uudistuksen yhteydessä lomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty sekä sisältö tarkastettu ja tarkennettu.


669.30. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. ASENNUS- JA DOKUMENTOINTIOHJE
Kokonaan uudistetussa kortissa kerrotaan, kuinka nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistava toimitilakiinteistön lähiverkko asennetaan ja dokumentoidaan.

681.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TOIMITILOJEN YLEISKAAPELOINTI
Tarkastuspöytäkirja toimitilojen yleiskaapelointijärjestelmien tarkastusten dokumentointiin.
Uudistuksen yhteydessä lomakkeen perustietokentät on yhtenäistetty sekä sisältö tarkastettu ja tarkennettu.

ST-KÄSIKIRJA 23. KNX-JÄRJESTELMÄN PERUSTEET
Uuteen ST-käsikirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Kirjan alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne. Kirjan loppuosa käsittelee KNX-järjestelmän projektinhallintaa suunnittelusta ja asennuksesta käyttöönottoon ja luovuttamiseen. Lopuksi kirja esittelee KNX:n suhdetta muihin järjestelmiin ja tekniikoihin. KNX-järjestelmien perusteet esitellään laajasti sisältäen niin teoreettista tietoa järjestelmien toimivuudesta kuin käytännönläheisempää osaamista asentamisesta. Projektinhallintaosio antaa kattavasti tietoa laadukkaan järjestelmäprojektin aloittamisesta, läpiviennistä ja hallitusta päättämisestä.