23.11.2015 Sähköpätevyyden ylläpitokansio

0 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Sähköturvallisuuden neuvottelukunta

0 TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO
Väärin asennetussa pistorasiassa piilee hengenvaara - oletko varma kotisi turvallisuudesta? 1.9.2015
Kolmannes kaupunkilaisista inhoaa jatkojohtoja!
Kesäpiha paranee sähkömiehen vinkeillä 26.5.2015
Sähköpaloissa kuoli viime vuonna 24 ihmistä 28.5.2015
Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 1/2015

0 SESKO
Sähköasennuksia koskevat suomalaiset standardit

0 OSOITTEET JA YHTEYSTIEDOT
Osoitteet ja yhteystiedot
Sähköiset yhteystiedot sähköalalta

1 SÄHKÖALAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003)

2 SÄHKÖLAITTEISTOIHIN JA -LAITTEISIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
Työssä oppiminen sähköalan yrityksissä

3 SÄHKÖURAKOINTI JA SÄHKÖSUUNNITTELU
UUSI Suunnittelun tehtäväluettelot
Suurjännitesähköasennukset

4 TARKASTUS
UUSI Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat

5 KÄYTTÖ JA HUOLTO
Sähkölaitteiston lämpökuvaajan pätevyys ja lämpökuvausyrityksen rekisteröinti

6 SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT
Yksityiset turvallisuuspalvelut
Turva-alan tietokansiot
Turvaurakoitsijan pätevyys

7 ERIKOISURAKOINTIALAT
Sähkölaitekorjaus

8 TYÖTURVALLISUUS
Sähkölaitteistojen saneeraustöiden sähkötyöturvallisuus, muistilista
Sähkötyöturvallisuus

SÄHKÖISET KIRJAT JA ST-KORTISTO
Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2015

ST-kortiston sisällysluettelo