17.8.2007 Päivitys / Sähköalan tietokansio

Sähköalan tietokansion vuoden toinen päivitys on verkossa.

 
Sähköalaa koskeviin säädöksiin on tehty koskeviin säädöksiin on tehty muutoksia sähkö markkinoita-   ja viestintämarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Myös lainsäädäntö, joka koskee rakennusten energiatodistuksia on nyt vahvistettu. Muita sähköalaan vaikuttavia muutoksia tai uusia lakeja ei ole ilmestynyt.
 
TUKES on julkaissut sähköalan ammattilaisille tarkoitettuja tiedotteita edellisen päivityksen jälkeen seitsemän. Sähköpalot ovat näkyvästi edelleen tiedotteissa esillä. Ovathan ne suurin ”ryhmä” vakavien sähkötapaturmien ja sähkön aiheuttamien omaisuusvahinkojen aiheuttajista.
Koneiden sähkölaitteistoja koskeva standardi on uusittu ja sen myötä niitä koskevat tekstit on päivitetty ajan tasalle. Myös poistumisvalaistusta koskevat tekstit ovat myös päivitetty vastaamaan tämän hetkistä vaatimusta.
 
Päivitetyssä Sähköalan tietokansiossa on taas sähkö- ja erityisesti sähköasennusalalla tarvittava tieto ajantasaisena.