18.9.2007 Päivitys ST-kortisto

Uuden ST-käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreitti-valaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Kirja perustuu sisäasiainministeriön asetukseen SMA 805/2005 sekä poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä poistumisvalaistukseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin, sovellusohjeisiin sekä käytännön ratkaisumalleihin ja toteutuksiin.

ST-raportti 3, Tuottava toimisto – Valaistus
Tähän ST-raporttiin on koottu TKK:n raportin valaistusta koskeva aineisto. Sen tarkoituksena on opastaa sähkösuunnittelijaa tekemään sellaiset valinnat ja ratkaisut, joissa toteutuvat kehitysprojektille asetetut tavoitteet.

ST-ohjeisto 6, Sähkölaitekorjaajan opas
Oppaaseen on kerätty aineistoa laitteita ja korjaamista koskevista normatiivisista ohjeista ja standardeista, joten se on tiivistelmä asioista, jotka sähkölaitekorjaajan on työssään otettava huomioon.

Ohjeen tarkoituksena on helpottaa teollisuuden sähkölämmitysasennusten suunnittelua ja asennusta sekä vähentää virheellisten valintojen ja toteutusratkaisujen aiheuttamia häiriö- ja vaaratilanteita.
 
Mittauspöytäkirjaan on tehty käyttäjäpalautteiden perusteella joitakin muutoksia, korjauksia, tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty järjestelmän hallinnointiin ja vastuukysymyksiin sekä järjestelmän sähkönsyöttöön liittyviä näkökohtia. Lisäksi kortin sisältöä on täydennetty muun muassa IP-, mini- ja mikrokameroilla sekä lähiverkon kuormitukseen ja valaistukseen liittyvillä näkökohdilla.
  
Kortin sisältöä on päivitetty vastaamaan standardia, SFS-CLC/TS 50398. Hälytysjärjestelmät. Yhdistetyt ja integroidut hälytysjärjestelmät. Yleiset vaatimukset. Kortissa esitetyt tiedonsiirtoyhteyksien tyypit on päivitetty vastaamaan tarjolla olevia ratkaisuja. Viittauksia muihin ST-kortteihin sekä muuhun voimassaolevaan aineistoon on tarkennettu.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan yleiskaapelointijärjestelmän uusiutuneita standardeja. Lisäksi siihen on tehty lomakkeen käytettävyyttä parantavia muutoksia ja lisäyksiä.
 
Kortti on päivitetty vastaamaan yleiskaapelointijärjestelmän uusiutuneita standardeja ja siihen on lisätty päivitetty esimerkki sähköselostuksen yleiskaapelointijärjestelmää koskevasta osuudesta. 
 
Testausohje on päivitetty vastaamaan yleiskaapelointijärjestelmän uusiutuneita standardeja. 
 
Uuteen korttiin on koottu yleistä informaatiota tiedonsiirrosta erilaisten rajapintojen kautta sekä perusasioita ja käsitteitä, jotka liittyvät integrointimääritysten hyödyntämiseen ja erilaisten integrointiratkaisujen toteuttamiseen sovellutusohjelmistoissa. Kortti on tarkoitettu peruspaketiksi mm. järjestelmäsuunnittelijoille ja valvomosovellutusten laatijoille.
 
Täysin uudessa ST-kortissa käydään läpi rakennusautomaatiojärjestelmän perus-korjauksen toteutukseen liittyvää prosessia sekä esitetään järjestelmän hankintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä näkökohtia. Tarkastelun lähtökohtana on ollut rakennus, jossa on useita IV-kojeita, lämmönjakokeskus ja jossa on mahdollisesti myös huonesäätölaitteita, esimerkiksi toimistorakennus. Luonnollisesti kortin tietoja voi soveltaen käyttää myös pienempiin peruskorjauskohteisiin.