18.9.2007 Päivitys lomakkeistoon

Mittauspöytäkirjaan on tehty käyttäjäpalautteiden perusteella joitakin muutoksia, korjauksia, tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan yleiskaapelointijärjestelmän uusiutuneita standardeja. Lisäksi siihen on tehty lomakkeen käytettävyyttä parantavia muutoksia ja lisäyksiä.