01.06.2016 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden toinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 23 uutta ja 17 uudistettua ST-korttia, yhden uuden ST-esimerkit-sarjan julkaisun ja yhden uudistetun ST-käsikirjan.

Täydennysjakeluiden osalta olemme siirtyneet kolmeen jakelukertaan. Kuluvan vuoden kolmas täydennysjakelu toimitetaan lokakuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


51.19. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN PURKUTYÖT
Kortti on uudistettu mm. vastaamaan sähkötyöturvallisuusstandardin, SFS 6002, uusinta versiota.

52.30.01. AKKUHUONEET JA VARAAMOTILAT
52.30.02. AKUSTOT JA VARAAJAT
52.30.03. AKUSTON ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Kortit on uudistettu vastaamaan aihepiirin uusimpia standardeja uusimmat akkutekniikat huomioiden.

53.22. MAADOITUSRESISTANSSIN MITTAUS
Uudistettu maadoitusresistanssin mittausmenetelmiä esittelevä ohjekortti.

58.10.01. TAAJAMIEN, MAANTEIDEN SEKÄ JALANKULKU- JA PYÖRÄTEIDEN VALAISTUS
Uudistettu taajamien maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistuksen suunnitteluohje, jossa käsitellään lyhyesti myös valaistussuunnitelmia sekä valaistusten kunnossapitoa.

58.25. ULKOVALAISTUSVERKON MITOITUS
Uudistetusta ohjekortista löytyy ohjeita tie- ja katuvalaistusverkon sähkötekniseen mitoitukseen.
Uudistuksessa on huomioitu mm. muutokset standardisarjassa SFS 6000 (esim. ylijännitesuojaus) sekä Liikenneviraston uudistunut suunnitteluohje. Sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden mitoituksessa on huomioitu myös LED- valonlähteiden syttymisvirrat.

70.26.04. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S24, SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jota on täydennetty järjestelmällä S248, Sähköautojen latauspistorasiat.

70.29.01. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S610, POISTUMISVALAISTUS-JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

96.30. AKKUJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Kortti on uudistettu vastaamaan aihepiirin uusimpia standardeja uusimmat akkutekniikat huomioiden.

98.59. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. YLLÄPITO-OHJE
Uudistettu ohjekortti toimitilakiinteistön lähiverkon ylläpitoon, hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville.

625.10.01 HANKESUUNNITELMAPOHJA. T170, MATKAVIESTINVERKKOJEN SISÄANTENNIJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

653.12. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T210, AV-JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

654.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T220, KUVANESITYSJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

655.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T230, ESITYSÄÄNENTOISTO-JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

656.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T240, KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

657.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T250, KONFERENSSI-
JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

658.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T260, VIDEONEUVOTTELU-JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

662.13. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T610, PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

662.14. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T670, POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

663.13. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T530, MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

663.40. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirjana.

663.43. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirjana.

664.12. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T550, KAMERAVALVONTA-JÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

665.12. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T520, KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

666.14. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T630, SAVUNPOISTON OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

667.11. OVIAUTOMATIIKKA
Uudistettu ohjekortti, jonka tarkoituksena on toimia kokoavana ohjeena kaikille konekäyttöisten ovien, porttien ja puomien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville. Korttia voivat hyödyntää esim. suunnittelijat, rakennusurakoitsijat, lukitusurakoitsijat, sähköurakoitsijat, ovitoimittajat, laitetoimittajat sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaavat.

669.11. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. SUUNNITTELUOHJE
Uudistetussa ohjekortissa käsitellään lähiverkon tarveselvitystä, hankesuunnittelua ja teknistä suunnittelua.

673.50.07. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T310, OVIKELLOJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

673.50.08. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T320, VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

673.50.09. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T330, SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

673.50.10. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T340, AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

673.50.11. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T350, KUTSUJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

673.51.06. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T410, AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

681.01. LAITTEIDEN TEHONSYÖTTÖ YLEISKAAPELOINNIN PARIKAAPELIA KÄYTTÄEN
Uudistettu kortti sisältää tietoa, näkökohtia sekä ohjeita yleiskaapelointiin liitettyjen laitteiden tehonsyöttöön Power over Ethernet -tehonsyöttötekniikkaa käyttäen. Kortti koskee standardisarjan EN 50173 mukaisia yleiskaapeloinnin parikaapelointeja.

681.02. OPTISTEN LIITTIMIEN PUHTAUS JA KUNTO
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita optisen liittimen ja adapterin puhtauden tarkastuksesta ja puhdistuksesta sekä liitinpään kunnon tarkastuksesta. Lisäksi kortissa kerrotaan taustatiedot näiden asioiden merkityksestä sekä esitetään käytettävien välineiden vaatimukset ja tarkastuskriteerit. Ohjeet soveltuvat yksi- ja monimuotokuitujen päättämiseen ja liittämiseen käytettäviin optisiin liittimiin.

681.03. OPTISET LIITTIMET
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita ja tietoja optisista liittimistä ja adaptereista.

711.19. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T840, SÄHKÖENERGIAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

711.24. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T850, LÄMMÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄ
Uusi mallipohja kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan.

721.01. TALOTEKNIIKAN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖLIITTYMÄT
Ohjeita talotekniikan tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, suunnittelua ja toteutusta varten.
Uudistuksen yhteydessä sisältöön on lisätty mm. mobiililaitteet, pilvipalvelut, TOP 10
-hälytyslista sekä olosuhde- ja käyttöaikaraportit.

ST-ESIMERKIT 11. HANKESUUNNITELMAESIMERKKI. TOIMITILAKIINTEISTÖ. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Uudessa julkaisussa kuvataan esimerkinomaisesti toimitilakiinteistön sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä laadittua hankesuunnitelmaa, johon sisältyy myös esimerkki rajaustaulukosta.

ST-KÄSIKIRJA 11. KULUNVALVONTA- JA MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄT
Kirjaan on koottu kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmien keskeisimmät määräykset, standardit ja ohjeet. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti järjestelmien hankinnasta, suunnittelusta ja toteutuksesta sisältäen näiden järjestelmien keskeisimmät perustiedot ja tekniikat.
Suurimmat lisäykset ja muutokset kirjan edelliseen painokseen verrattuna ovat tekniikan kehittymisen aiheuttamat päivitykset järjestelmien ja laitteiden toiminnoissa, rakenteellisen suojauksen osuus ei ole oleellisesti muuttunut.