6.4.2016 Sähköpätevyyden ylläpitokansio

0 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille 2/2015
Tiedote Uusittu Tukesohje S10 on ilmestynyt

1 SÄHKÖALAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET
Rakennustuoteasetus UUSI
Pätevyysasetus kylmälaiteliikkeille ja muille F-kaasuja käsitteleville

2 SÄHKÖLAITTEISTOIHIN JA – LAITTEISIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
SFS-käsikirja 600-2 sisältämät standardit
SFS-EN 61439, Pienjännitekeskukset
SFS-EN 60529 + A1 + A2 Sähkölaitteiden kotelointiluokat

3 SÄHKÖURAKOINTI JA SÄHKÖSUUNNITTELU
Tukesin palvelumaksut
Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot, Tukes-ohje S5
Tukes-ohje S10
Sähkösuunnittelijoiden vapaaehtoinen henkilösertifiointi

4 TARKASTUS
Valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat

6 SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT
Digi-TV- ja HDTV-lähetykset
Lähiverkot
Optiset liityntäverkot

Paloilmoitinsuositusryhmä
Runkokaapeleiden käyttö paloilmoitinjärjestelmissä UUSI
Turvallisuusorganisaation tehtävät koskien paloilmoitinta UUSI
Automaattisten paloilmoittimien palo- ja vikailmoitusten valvonta UUSI
Paloilmoittimen dokumentointi auttaa käyttäjiä UUSI
Paloilmoittimien ennakkovaroitusominaisuus parantaa kiinteistöön turvallisuutta UUSI
Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa UUSI

7 ERIKOISURAKOINTIALAT
Aurinkosähköasentajan sertifiointi

8 TYÖTURVALLISUUS
Ensiapu

9 YMPÄRISTÖ JA ENERIANSÄÄSTÖ
Sähkö- ja elektroniikkaromu, jätteet, haitalliset aineet, ekosuunnittelu ja vaaralliset jätteet

SÄHKÖISET KIRJAT JA ST-KORTISTO
Sähköalan säännökset 2016
ST-kortiston sisällysluettelo