18.9.2007 Päivitys turva-alan tietokansioihin

Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty järjestelmän hallinnointiin ja vastuukysymyksiin sekä järjestelmän sähkönsyöttöön liittyviä näkökohtia. Lisäksi kortin sisältöä on täydennetty muun muassa IP-, mini- ja mikrokameroilla sekä lähiverkon kuormitukseen ja valaistukseen liittyvillä näkökohdilla.
 
Kortin sisältöä on päivitetty vastaamaan standardia, SFS-CLC/TS 50398. Hälytysjärjestelmät. Yhdistetyt ja integroidut hälytysjärjestelmät. Yleiset vaatimukset. Kortissa esitetyt tiedonsiirtoyhteyksien tyypit on päivitetty vastaamaan tarjolla olevia ratkaisuja. Viittauksia muihin ST-kortteihin sekä muuhun voimassaolevaan aineistoon on tarkennettu.