25.10.2016 Turva-alan tietokansiot

KANSIO 1

1 LAIT JA ASETUKSET

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015
Yksityistä turva-alaa koskeva lainsäädäntö
Laki viestintähallinnosta 625/2001
STUL-takuu-järjestelmä

3 HYVÄKSYTYT LAITTEET JA MATERIAALIT


Ilmoituksensiirtolaitteet, FK
Lukot, FK
Murtohälytysjärjestelmät, ilmaisimet, FK
Murtohälytysjärjestelmät, keskuslaitteet, FK
Murtohälytysjärjestelmät, langattomat keskuslaitteet, FK
Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet, FK
Riippulukot, kiinnikkeet, ketjut, FK


4 TURVALLISUUSPALVELU


Sertifioidut turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat, Inspecta
Hälytyskeskukset, FK


5 TARKASTUSVELVOITTEET JA TARKASTAJAT

Valtuutetut sähkölaitteistojen tarkastuslaitokset ja tarkastajat

6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT

Turva-alalla toimivia yhdistyksiä
Turva-alan yrittäjät ry, esittely
Turva-alan yrittäjät ry, jäsenluettelo

7 TIEDOTTEET JA TILASTOT


7.1 TILASTOT
Palo-, murto- ja vuotovahinkojen kehitys 1988-2015, FK


7.2 TIEDOTTEET
Paloilmoitinsuositusryhmä suositus 1/2016 SKT
Paloilmoitinsuositusryhmä suositus 2/2016 SKT
Yksityisen turvallisuusalan korttilupahakemukset verkossa
Ajankohtaista paloilmoitinliikkeille 1/2016, Tukes

KANSIO 2

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT


ST 631.41 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
ST 662.13 Hankesuunnitelmapohja. T610, Paloilmoitinjärjestelmä
ST 662.14 Hankesuunnitelmapohja. T670, Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus
ST 663.13 Hankesuunnitelmapohja. T530, Murtoilmaisujärjestelmä
ST 663.40 Kamerajärjestelmien tarkastuspöytäkirja
ST 663.43 Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
ST 664.12 Hankesuunnitelmapohja. T550, Kameravalvontajärjestelmä
ST 664.40 Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
ST 665.12 Hankesuunnitelmapohja. T520, Kulunvalvontajärjestelmä
ST 666.14 Hankesuunnitelmapohja. T630, Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä
ST 681.02 Optisten liittimien puhtaus ja kunto
ST 681.40 Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi
ST 681.41 Yleiskaapeloinnin dokumentointi
ST 681.42 Yleiskaapelointijärjestelmät. Testaukset ja tarkastukset
ST 70.29.01 Hankesuunnitelmapohja. S610, Poistumisvalaistusjärjestelmä

 

8 MUITA OHJEKORTTEJA

ST 51.70 Asennus suoraan rakenteeseen
ST 52.30.01 Akkuhuoneet ja varaamotilat
ST 52.30.02 Akustot ja varaajat, valinta ja mitoittaminen
ST 52.30.03 Akuston asennus ja käyttöönotto