10.02.2017 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Jakelu sisältää 34 uudistettua ST-korttia, kaksi (2) uudistettua ST-esimerkit-sarjan julkaisua sekä kaksi (2) uudistettua ST-käsikirjaa.

 

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kesäkuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunni-telma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.

13.54. SÄHKÖTEKNIIKAN JOHDOTUSKAAVIOISSA KÄYTETTÄVIÄ MERKKEJÄ JA MERKKIRYHMIÄ
Uudistetun kortin merkkikirjasto on tarkoitettu käytettäväksi johdotuskaavioita laadittaessa.

25.10. SÄHKÖINEN VARUSTETASO
Uudistettu varustetasokorttien, ST 25.20, ST 25.21 ja ST 25.22 esittelykortti.

25.20. SÄHKÖINEN VARUSTETASO OMAKOTITALOSSA
Kokonaan uudistetussa kortissa kuvataan käyttömukavuutta ja toimivuutta parantavia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien varustelutaso- ja toteutusratkaisuja.

25.21. SÄHKÖINEN VARUSTETASO ASUINKERROSTALOSSA JA KERROSTALOASUNOSSA
Kokonaan uudistetussa kortissa kuvataan käyttömukavuutta ja toimivuutta parantavia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien varustelutaso- ja toteutusratkaisuja.

25.22. SÄHKÖINEN VARUSTETASO VAPAA-AJAN ASUNNOSSA
Kokonaan uudistetussa kortissa kuvataan käyttömukavuutta ja toimivuutta parantavia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien varustelutaso- ja toteutusratkaisuja.

51.20. SÄHKÖTÖIDEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Vastaanottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi S2010 -nimikkeistön mukaisista järjestelmistä koostuvien toteutuskokonaisuuksien vastaanottopöytäkirjana. Pöytäkirja toimii myös toimitukseen kuuluvien järjestelmien järjestelmäkohtaisten tarkastus-, mittaus- ym. toteutusdokumentoinnin yhteenvetona.
Tarkastuspöytäkirja on uudistettu S2010- nimikkeistön mukaiseksi ja toteutettu HTML5- tekniikalla.

51.21.05 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Pöytäkirja on uudistettu vastaamaan uutta sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sekä siihen liittyviä asetuksia, jotka astuivat voimaan 1.1.2017.

51.21.06 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON ASENNUKSILLE HTML5
Pöytäkirja on uudistettu vastaamaan uutta sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sekä siihen liittyviä asetuksia, jotka astuivat voimaan 1.1.2017.

51.28 SÄHKÖ- JA TELEASENNUKSET ASENNUSLATTIASSA
Uudistetusta kortista esitellään asennuslattioiden soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin sekä annetaan perustiedot niiden suunnittelua ja asennusta varten lattioiden mahdollisuuksia ja rajoituksia kuvaamalla.

52.15 LOISTEHON KOMPENSOINTI JA KOMPENSOINTILAITTEET ALLE 1000 V:N PIENJÄNNITEVERKOSSA
Uudistetun kortin tarkoituksena on havainnollistaa, miksi loistehoa kompensoidaan, mitä etuja kompensoinnilla saavutetaan ja kuinka kompensointilaite mitoitetaan.

70.26.01. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S1, ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

70.26.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S21 JA S22, SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, LIITTÄMINEN JA PÄÄJAKELU
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

70.26.03. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S23, LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

70.26.04. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S24, SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

70.26.05. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S25, VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

70.26.06. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S26, SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

95.58. SOPIMUS SÄHKÖLAITTEISTON SIVUTOIMISESTA KÄYTÖN JOHTAMISESTA HTML5
Sopimuslomake on uudistettu vastaamaan uutta sähköturvallisuuslakia 1135/2016 sekä siihen liittyviä asetuksia ja se on toteutettu HTML5- tekniikalla.

98.17. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE
Uudistettu ohjekortti rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen sisällön, menetelmien, tavoitetason ja tulosten esittämisen määrittelyyn ja toteutukseen.

98.41. ASUINKIINTEISTÖN PUHELINSISÄVERKON KUNTOTUTKIMUS-PÖYTÄKIRJA HTML5.
Viestintäviraston määräyksen 65B mukaisessa pöytäkirjassa havaitut virheet korjattu.

98.44. RAKENNUSAUTOMAATION KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusten raportointiin/dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake.
Uudistuksen yhteydessä pöytäkirjaan on lisätty mm. tietoturvaan liittyviä raportointiosuuksia ja se on toteutettu HTML5- tekniikalla.

98.44.01. RAKENNUSAUTOMAATION KUNTOTUTKIMUKSEN KÄYTTÄJÄKYSELYLOMAKE HTML5
Uudistuksen yhteydessä on siirrytty yhteen lomakemalliin, jota voi käyttää asuin- ja toimitilakiinteistöissä ja lomake on toteutettu HTML5- tekniikalla.

610.12.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T150, OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

621.13. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T110, ANTENNIJÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

662.41. PALOILMOITTIMEN ASENNUSTODISTUS HTML5
Uudistettu lomake, joka on toteutettu HTML5- tekniikalla.

662.42. PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Uudistettu HTML5- tekniikalla toteutettu lomake, joka on tarkoitettu käytettäväksi paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin.
Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen paloilmoitinkeskukseen liittämistä.

662.53. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T620, PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

667.10.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T510, SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

681.14. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T130, YLEISKAAPELOINTI-JÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

681.40.01. INSPEKTIONSPROTOKOLL, GENERELLA KABELNÄT I KONTORSLOKALER HTML5
Toimitilojen yleiskaapelointien tarkastuspöytäkirjan ST 681.40 ruotsinkielinen versio, joka on toteutettu HTML5- tekniikalla.

681.43. LAATUSUUNNITELMA, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ, HTML5
Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapeloinnin toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa yhdessä mm. työmenetelmät ja -tekniikat, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmät ja testauksen laajuus, kaapeloinnin hyväksymisperusteet jne. Uudistettu lomake soveltuu asuin- ja toimitilakiinteistöihin sekä soveltaen myös teollisuuteen ja datakeskuksiin asennettavien yleiskaapelointien laatusuunnitelmiin.
Uudistuksen yhteydessä lomake on päivitetty Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi ja toteutettu HTML5- tekniikalla.

681.43.01. KVALITETSPLAN GENERELLA KABELNÄT, HTML5
Laatusuunnitelman (ST 681.43) ruotsinkielinen versio, joka on toteutettu HTML5- tekniikalla.

711.17. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T810, RAKENNUSAUTOMAATIO-JÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

711.18. HANKESUUNNITELMAPOHJA. T830, KÄYTTÖVEDEN MITTAUS-JÄRJESTELMÄ
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jonka rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja toimitilakiinteistön malleja.

730.01. ASENNUS- JA KYTKENTÄTARKASTUSPÖYTÄKIRJA, HTML5
Lomake soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten dokumentointiin (oman työn tarkastaminen). Uudistuksen yhteydessä se on toteutettu HTML5- tekniikalla.

ST-ESIMERKIT 10. HANKESUUNNITELMAESIMERKKI. ASUINKERROSTALO, SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT.
Julkaisussa kuvataan esimerkinomaisesti hankesuunnitelmaa, joka on laadittu asuinkerrostalon sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä. Se sisältää myös esimerkin rajaustaulukosta. Esimerkin rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja hankesuunnitelmapohjia.

ST-ESIMERKIT 11. HANKESUUNNITELMAESIMERKKI. TOIMITILAKIINTEISTÖ, SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT.
Julkaisussa kuvataan esimerkinomaisesti hankesuunnitelmaa, joka on laadittu toimitilakiinteistön sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä. Se sisältää myös esimerkin rajaustaulukosta. Esimerkin rakenne on yhtenäistetty vastaamaan toisessa vaiheessa julkaistuja hankesuunnitelmapohjia.

ST-KÄSIKIRJA 12. ANTENNIJÄRJESTELMÄT
Käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Kirjassa on esitetty digitaalisten antennijärjestelmien erityispiirteet, perinteistä yhteisantennijärjestelmää täydentävät ratkaisut (kuten IPTV) ja siinä käsitellään myös optisten kuitujen käyttöä osana tv-jakelujärjestelmiä.
Kirja on päivitetty Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi. 

ST-KÄSIKIRJA 21. KIINTEISTÖJEN TIEDONSIIRTOVÄYLÄT
Täysin uudistettuun kirjaan on koottu perustietoa ja -teoriaa väylätekniikoista sekä hajautettujen tiedonsiirtotekniikoiden soveltamisesta talotekniikassa. Kirjassa on käsitelty myös väylätekniikkaan perustuvien toteutusten erityispiirteitä niin suunnittelussa kuin asennuksessakin terminologiaa unohtamatta. Kirja antaa kokonaiskuvan tiedonsiirtoväylistä ja -tekniikoista sekä hajautetuista tiedonsiirtotekniikoista, niiden suomista mahdollisuuksista talotekniikassa sekä järjestelmäprojektien hallitusta toteutuksesta.