22.5.2017 Sähköpätevyyden ylläpitokansio

Sähköpätevyyden ylläpitokansiota on täydennetty.

Tällä kertaa on täydennetty poikkeuksellisen paljon aineistoa. Syynä tähän on vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi sähköturvallisuuslaki, jonka aiheuttamat muutokset on nyt päivitetty kansion teksteihin. Vaikka laissa varsinaisia sisältömuutoksia ei tullut kovinkaan paljon, sisältävät kansion useat tekstit viittauksia vanhaan lakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin ja päätöksiin. Nämä viittaukset on nyt pyritty kaikki korjaamaan.

Lakimuutoksen johdosta myös Tukes on julkaissut useita tuttuja Tukes-ohjeitaan uusina versioina, joiden tunnusnumerot ovat myös muuttuneet Tukesin uuden numerointijärjestelmän mukaisiksi. Tukes on myös julkaissut vuoden alussa tiedotteen sähköturvallisuuslain uudistuksesta sekä ajankohtaistiedotteet niin sähköurakoitsijoille, käytön johtajille, että valtuutetuille tarkastajille. Nämä löytyvät päivitysmateriaalin kohdasta 0: Ajankohtaisinformaatio.

Täydennys sisältää myös muita päivityksiä, jotka eivät sinänsä liity sähköturvallisuuslain uudistukseen.

Sähköpätevyyden ylläpitokansion sisältöä pääset selailemaan tästä.

Kansiossa ovat mukana myös kirjat "240 kysymystä ja vastausta sähköasennusstandardien soveltamisesta" ja ”Sähköalan säännökset 2017”.

Sähköinfo Oy