4.12.2017 Turva-alan tietokansion päivitys


KANSIO I

1 LAIT JA ASETUKSET

Pelastuslaki 379/2011


2 MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA STANDARDIT

2.1 Rakenteellinen murtosuojaus

Rakenteellinen murtosuojausohje I-2017, Finanssiala

Rakenteellinen murtosuojausohje II-2017, Finanssiala

Rakenteellinen murtosuojaus III-2017, Finanssiala

 

2.3 Sähköinen valvonta

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä, Viestintävirasto 15AL/2017 M

 

6 TURVA-ALAAN LIITTYVÄT ORGANISAATIOT

Turva-alan yrittäjät ry, esittely

Turva-alan yrittäjät ry, jäsenluettelo

 

7 TIEDOTTEET JA TILASTOT

Paloilmoitinsuositusryhmä suositus 1/2017 SKT

 

KANSIO II

1 YLEISTIETOA KANSIOSTA 2 JA ST-KORTISTOSTA

ST 00.05 Voimassa olevat ST-julkaisut, sisällysluettelo

 

4 NIMIKKEISTÖT, SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSASIASKIRJAT

ST 70.12 S2010-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, tietotekniset järjestelmät

 

5 SÄHKÖISET TURVAJÄRJESTELMÄT, TEKNISET OHJEET JA PÖYTÄKIRJAT

ST 631.09 Äänentoiston mallinnus

ST 631.50 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä

ST 631.52 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus

ST 663.40 Kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja

ST 663.43 Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja

ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät. Suunnitteluohje

ST 664.30 Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje

ST 681.40 Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi.

 

7 KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA HOITO

ST 96.50 Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja