11.6.2018 Sähköurakan yksikkökustannuksia 2018/1

Uusi sähköurakan yksikkökustannuksia 2018/1 on ilmestynyt.
Ohjelma on käytettävissä osoitteessa https://severi.sahkoinfo.fi/yksikkokustannus
Yksikkökustannusten tarvikkeiden hintataso perustuu suurimpien tukkuliikkeiden 1.05.2018 voimassa oleviin sähkötarvikehinnastoihin. Työkustannukset perustuvat Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n 6.2.2015 allekirjoitetun työehtosopimukseen 1.3.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta voimaan tulleisiin palkkoihin, 1.8.2016 alkaen sovellettavaan urakkahinnoitteluun ja voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Tässä yksikkökustannuskirjassa 2018/1 ei ole mukana sähköistys- ja sähköasennusalan
työntekijöiden 1.5.2018 palkanmaksukauden alusta toteutuvia urakkahinnoittelun korotuksia.