31.05.2019 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 23 uudistettua ja kaksi (2) uutta ST-korttia sekä yksi (1) uudistettu ja yksi (1) uusi ST-käsikirja.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan lokakuussa 2019. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.


ST 53.28 Pienoisjännitejärjestelmät SELV, PELV ja FELV
Kortissa tarkastellaan pienoisjännitejärjestelmiä usean standardin näkökulmasta, käsitellen jokainen järjestelmä omana kokonaisuutenaan.
Nyt tehdyssä päivityksessä on huomioitu syksyllä 2018 uudistunut, SFS-EN 60204-1.

ST 58.10 Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus
Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita julkisivuvalaistusten suunnitteluun ja toteutukseen.

ST 95.60.11 Tarjouspyyntö, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito
Lomake tarjouspyynnön laatimiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta.
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 95.60.12 Tarjous, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito
Lomake tarjouksen laatimiseen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta.
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 96.31.30 Savunhallintajärjestelmä. Kunnossapito-ohjelma
Savunhallintajärjestelmän kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman laadintaan tarkoitettu lomake, joka on tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 96.31.40 Savunhallintajärjestelmä. Huoltopäiväkirja
Savunhallintajärjestelmän kohdekohtaisen huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomake, joka on tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 97.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen (S23) kuntotutkimuksiin.

ST 97.65 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Lattialämmitykset

Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita lattialämmityskaapeleiden (S262) kuntotutkimuksiin.

ST 97.70 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Varavoimajärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset
Uusi kortti sisältää ohjeita varavoimakoneiden ja -laitosten kuntotutkimuksiin.

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 600.10 Tele-, turva- ja RAU- alan henkilöpätevyydet sekä yrityshyväksynnät ja -sertifioinnit
Päivitetyssä kortissa esitellään olemassa olevat tele-, turva- ja RAU- alan henkilöpätevyydet sekä yrityshyväksynnät ja -sertifioinnit.

ST 656.09 Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus
Uudessa ohjekortissa käsitellään kuulovammaisille henkilöille tarkoitettuja äänensiirtojärjestelmiä, erityisesti induktiosilmukkaa, ja annetaan ohjeita järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.

ST 656.10 Hankesuunnitelmapohja. T240, Kuulolaitejärjestelmä
Viiteaineiston osalta tarkennettu hankesuunnitelmapohja on tarkoitettu helpottamaan järjestelmä- ja kohdekohtaisten hankesuunnitelmien laatimista. Järjestelmä-kohtaisissa pohjissa on esitetty kohteesta riippumattomia tekstejä, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinkerrostalo- ja toimitilakiinteistöjen hankesuunnitelmissa.

ST 656.11 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T240, Kuulolaitejärjestelmä
Viiteaineiston osalta tarkennetussa järjestelmäkohtaisessa selostuspohjassa on esitetty kohteesta riippumattomia tekstejä, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinkerrostalo- ja toimitilakiinteistöjen hankesuunnitelmissa.

ST 662.10 Paloilmoittimen suunnitteluohje
Uudistetussa ohjekortissa kuvataan paloilmoittimen suunnitteluprosessia sekä pyritään muistilistojen avulla varmistamaan, että: suunnittelijaksi nimetyllä on käytettävissään tarpeelliset tiedot sekä dokumentit; että laaditut suunnitelmat ovat säädösten, määräysten, määrittelyjen ja ohjeiden mukaiset; että yhteydet hätäkeskukseen ovat kunnossa ja että loppudokumentit ovat kunnossa ja niitä säilytetään oikeilla paikoillaan.

ST 662.30 Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje
Uudistetussa ohjekortissa kuvataan paloilmoittimen toteutusprosessia ja pyritään muistilistojen avulla varmistamaan, että paloilmoittimen asentajalla ja käyttöönottajalla on käytettävissään kaikki oleelliset tausta- ja tukidokumentit ja että järjestelmän asennus ja käyttöönotto tehdään kaikilta osin hyvien teknisten käytäntöjen ja asennustapojen mukaisesti.

ST 662.40 Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoitinjärjestelmän kohdekohtaisen toteutuspöytäkirjan laatimiseen tarkoitettu lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus
Paloilmoittimen asennustodistuksen laadintaan tarkoitettu lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 662.43 Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät
Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä.
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 666.10 Savunhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu
Uudistetussa kortissa käsitellään rakennuksen sähköisesti ohjattavien savunhallintajärjestelmien rakennetta sekä niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa huomioon otettavia asioita.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten, standardien ja ohjeiden mukaiseksi.

ST 666.30 Savunhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Asennus
Kortissa annetaan ohjeita savunhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennukseen sekä asennusten tarkastukseen.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten, standardien ja ohjeiden mukaiseksi.

ST 666.40 Savunhallintajärjestelmä. Asennustodistus
Asennustodistuksella savunhallintajärjestelmän asentanut liike varmistaa, että laitteisto on asennettu suunnitelmien mukaan ja järjestelmän toimivuus palotilanteessa on varmistettu riittävillä testauksilla, koelaukaisuilla ja savukokeilla.
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 666.41 Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirja
Savunhallintajärjestelmän toteutuspöytäkirjaa käytetään työkaluna toteutusvaiheiden seurannassa ja dokumentoinnissa.
Lomake on sisällön osalta tarkastettu ja tarkennettu sekä muokattu uudistettuun lomakepalveluun soveltuvaksi.

ST 681.30 Yleiskaapelointijärjestelmät. Asennusohje
Kortti sisältää ohjeita standardisarjan EN 50173 mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän, parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin asennuksesta toimitila- ja asuinkiinteistöissä sekä muissa kiinteistöissä ja tiloissa. Kortin sisällössä on huomioitu voimassa oleva Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65.
Päivityksessä on tarkennettu kotijakamokaapin mitoitusta sekä lisätty asiaa kaapeloinnin paloturvallisuudesta sekä kuva SC-dublex- liittimien asennuksesta.

ST-käsikirja 36 Poistumisvalaistus
Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon.
Kirjan sisältö on tarkennettu voimassa olevien säädösten, määräysten ja standardien mukaiseksi.

ST-käsikirja 41 Sähköautot ja latausjärjestelmät
Uudesta käsikirjassa löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Millaisia sähköautoja on olemassa ja miten niiden lataus toimii, mitkä ovat latausjärjestelmien tekniset vaatimukset, millaisia erilaisia latausasemia ja latausjärjestelmiä on, miten saada selville kohteeseen soveltuva latausjärjestelmä ja mitä erityispiirteitä latausjärjestelmien sähköasennuksiin liittyy?