22.10.2007 Päivitys / Turva-alan tietokansio

Turva-alan tietokansiot on päivitetty lokakuun 2007 aikana.

Päivitys sisältää mm. uudistuksia seuraaviin asioihin:

- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 457/2007 muutoksineen. Samoin Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 ja Laki turvallisuusselvityksistä 177/2002 on päivitetty voimaan tulleiden muutosten mukaisiksi.

- ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje. Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty järjestelmän hallinnointiin ja vastuukysymyksiin sekä järjestelmän sähkönsyöttöön liittyviä näkökohtia. Lisäksi kortin sisältöä on täydennetty muun muassa IP-, mini- ja mikrokameroilla sekä lähiverkon kuormitukseen ja valaistukseen liittyvillä näkökohdilla.

Anna palautetta osoitteeseen:

Sähköinfo Oy
Veijo Kauppi
puh. (09) 5476 1308
veijo.kauppi@stul.fi