7.1.2020 Uudistetun paloilmoitinohjeiston (ST-ohjeisto 1) mukaiset lomakkeet on julkaistu

Kokonaan uudistetun paloilmoitinohjeiston (ST-ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019) liitteessä esitellään paloilmoittimen elinkaaren aikana laadittavia dokumentteja, kuten paloilmoittimen elinkaarikirja, lokikirja ja asennustodistus.

Seuraavat ohjeistoa vastaavat uudet tai päivitetyt lomakkeet on julkaistu:

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja

Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan rakennushankkeen alussa.

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja

Paloilmoittimen lokikirjaan merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat. Toimenpidekirjausten lisäksi lokikirjaan merkitään paloilmoittimen elinkaarikirjaan liitettävät dokumentit, kuten ilmoitukset, sopimukset, asennustodistukset, tarkastuspöytäkirjat, kunnossapito-ohjelmat sekä huoltopäiväkirjat.

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite

Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliitteellä dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus.

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus

Paloilmoittimen asennustodistuksen avulla dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten testauksia ja toimivuuden varmistuksia.

ST 662.42 Paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen paloilmoitinkeskukseen liittämistä.

ST 662.43 Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät

Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus

Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistuksen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa esitettyjen määritysten ja vaatimusten mukaisesti.

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma

Lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan. 

ST 98.54.01 Paloilmoittimen huoltopäiväkirja

Paloilmoittimen huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli