4.5.2020 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 16 uudistettua ja yksi (1) uusi ST-kortti, yksi (1) uudistettu ST-käsikirja sekä yksi (1) uusi ST-käsikirja.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan syksyllä 2020. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

 

ST 13.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit
Kortti on laadittu kuvaamaan rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnin vähimmäisvaatimusta, käyttödokumentteja, jotka jokaisesta rakennuskohteesta tulee rakennettaessa (rakennusprojektin aikana) vähintään laatia ja koko rakennuksen elinkaaren ajan ylläpitää, jotta rakennuksen käyttö, huolto ja kunnossapito olisi mahdollista ja turvallisesti tehtävissä.
Uudistuksessa on huomioitu mm. Traficomin määräys 65 D/2019 M sekä uudistunut ST-aineisto.

ST 13.31 Rakennuksen sähköverkon ja pienjänniteliittymän mitoittaminen
Ohjeita rakennuksen liittymän ja sähköverkon mitoittamiseen.
Korttiin on lisätty kohdekohtaisissa teholaskelmissa hyödynnettäviä taulukoita, jotka sisältävät mm. neliötehoja ja kojekuormia. Lisäksi korttiin on tehty lukuisia tarkennuksia, lisäyksiä ja korjauksia.

ST 13.55 Jakokeskusten pääkaavioissa käytettäviä merkkejä ja merkkiryhmiä
Kokonaisvaltaisesti uudistettuun korttiin on koottu sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien jakokeskusten pääkaavioiden piirtämisessä käytettäviä merkkejä tai merkkiryhmiä.

ST 43.15 Sähköurakan muutostöiden hinnoitteluohje
Sisältötarkastetussa ja yksipalstaiseksi muutetussa kortissa annetaan ohjeita sähköurakoiden yhteydessä tehtäviin muutostöihin. Kortissa käsitellään mm. käsitteet ja määritelmät, muutostyöstä sopiminen, vaikutukset urakkahintaan ja -aikaan sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen.

ST 43.15.01 Muutostyötarjous / sopimus muutostyöstä MT 98
Lomake

Lomake muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.
Päivityksessä lomakkeesta on poistettu tarpeettomia kenttiä.

ST 43.16 Sähköurakan lisätyöt ja hinnoittelu
Sisältötarkastetussa ja yksipalstaiseksi muutetussa kortissa kuvataan lisätyön YSE 1998:n mukainen määritelmä, lisätöistä sopiminen, hinnoittelu sekä mahdollisista erimielisyyksistä sopiminen.

ST 43.16.01 Lisätyötarjous / sopimus lisätyöstä, LT 98
Lomake

Lomake lisätyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.
Päivityksessä lomakkeesta on poistettu tarpeettomia kenttiä.

ST 51.79 Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin
Sisältötarkastuksen yhteydessä yksipalstaiseksi muutettu kortti sisältää perustietoa lääkintätilojen sähköasennuksiin liittyvistä erityisvaatimuksista sekä niiden huomioon ottamisesta.

ST 53.16.01 Rakennusten salamasuojaus
Ohjekortissa esitetään rakennusten salamasuojauksen periaatteet.
Päivityksen yhteydessä suoralta salamaniskulta suojautumiseen on lisätty asiaa aktiivisesta salamasuojausjärjestelmästä (ESE). Samalla kortin ulkoasu on muutettu yksipalstaiseksi.

ST 611.40 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Lomake

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistön yleiskaapelointi-järjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely perustuu yleiskaapelointijärjestelmää koskevissa standardeissa sekä Traficomin määräyksessä 65 esitettyihin vaatimuksiin.
Pöytäkirja on päivitetty Traficomin määräyksen 65 D/2019 M mukaiseksi.

ST 681.10 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluohje
Kortissa käsitellään yleiskaapelointijärjestelmän vaatimusten määrittelyä, suunnitteludokumentteja, johtoteitä ja tiloja, kaapeloinnin rakennetta, kokoonpanoa, suorituskykyä ja mitoitusta sekä komponenttien valintaperusteita. Kortin sisältö perustuu yleiskaapelointijärjestelmän järjestelmästandardeihin sekä Traficomin voimassa olevaan määräykseen 65.
Kortti on päivitetty Traficomin määräyksen 65 D/2019 M mukaiseksi.

ST 681.11 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluohje
Yksityiskohtaisia ohjeita asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisältö perustuu yleiskaapelointistandardeihin sekä voimassa olevassa Traficomin sisäverkkomääräyksessä 65 asetettuihin vaatimuksiin. Ohjeistus soveltuu uudisrakentamiseen sekä olemassa olevien sisäverkkojen uudistus- ja kunnostustöihin.
Kortti on päivitetty Traficomin määräyksen 65 D/2019 M mukaiseksi.

ST 681.40 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Lomake
Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointi-järjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely perustuu yleiskaapelointijärjestelmää koskevissa standardeissa sekä Traficomin määräyksessä 65 esitettyihin vaatimuksiin.
Kortti on päivitetty Traficomin määräyksen 65 D/2019 M mukaiseksi.

ST 681.43 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma
Lomake

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardien mukaisen yleiskaapelointi-järjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä sekä testauksen laajuudesta, kaapeloinnin hyväksymisperusteista ym.
Päivityksessä lomake on muutettu pelkästään asuinkiinteistön yleiskaapelointi-järjestelmää koskevaksi laatusuunnitelmaksi ja se on päivitetty Traficomin määräyksen 65 D/2019 M mukaiseksi.

ST 681.46 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma
Lomake

Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä sekä testauksen laajuudesta, kaapeloinnin hyväksymisperusteista ym. Laatusuunnitelma on olennainen osa standardien mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista.
Uudessa lomakkeessa on keskitytty toimitilakiinteistön yleiskaapelointiratkaisuihin.

ST 711.04 Rakennusautomaatiourakan laadunvarmistus-, valvonta- ja vastaanottomenettelyohjeita
Kokonaisvaltaisen uudistuksen yhteydessä yksipalstaiseksi muutetussa ohjekortissa kuvataan, kuinka rakennusautomaatiojärjestelmien rakentamisen laatua projektin eri vaiheissa varmistetaan, valvotaan ja dokumentoidaan.

ST-käsikirja 10 Paloilmoitinjärjestelmät
Kokonaisvaltaisesti uudistettu kirja sisältää käytännönläheistä tietoa paloilmoittimen rakenteesta, laitteistosta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista, huollosta ja ylläpidosta sekä paloilmoitinprojektin toteutuksesta.

ST-käsikirja 24 Optiset liityntäverkot
Kirjan sisältö etenee liityntäverkon suunnittelun esiselvitystöistä varsinaiseen toteutussuunnitteluun ja päätyy verkon rakentamisen teknisten yksityiskohtien kautta valmiin optisen liityntäverkon hyväksymistestauksiin ja tarkastuksiin. Lisäksi kirja tarjoaa katsauksen tämänhetkisiin liityntäverkoissa käytettäviin aktiivisiin siirtojärjestelmiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Kuvamateriaalia on käytetty runsaasti erilaisten suunnittelu- ja toteutustapojen havainnollistamiseksi ja ymmärrettävyyden parantamiseksi.
Aiheesta aiemmin julkaistu ST-ohjeisto on sisällöltään kokonaisvaltaisesti uudistettu ja julkaistu nyt ST-käsikirjana.