8.5.2020 Sähköurakan yksikkökustannuksia 2020/1

Uusi sähköurakan yksikkökustannuksia 2020/1 on ilmestynyt.

Yksikkökustannusohjelma on käytettävissä osoitteissa https://yksikkokustannus.sahkoinfo.fi

Yksikkökustannusten tarvikkeiden hintataso perustuu suurimpien tukkuliikkeiden 1.5.2020 voimassa oleviin sähkötarvike hinnastoihin. Työkustannukset perustuvat Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n 6.2.2015 allekirjoitetun työehtosopimuk-seen 1.3.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta voimaan tulleisiin palkkoihin, 1.8.2016 alkaen sovellettavaan urakkahinnoitteluun ja voimassa olevaan lainsäädäntöön.


Kirjan yksikkökustannushinnat ovat arvonlisäverottomia.