15.10.2007 Työsuhdekansion päivitykset

 
12.10.2007 päivitys Sähköalan työsuhdekansioon
Kansion jaksoon 2 sisältyvä teksti koskien yhteistoimintamenettelyä työvoimaa vähennettäessä on kokonaisuudessaan uudistettu ottaen huomioon viime heinäkuussa voimaan tulleet uuden yhteistoimintalain säännökset.
Jakson 11 lainsäädäntö on päivitetty ajan tasalle. Muutoksia on tullut ulkomaalaislakiin.  
Kansion kehittämistä koskevan mahdollisen palautteenne pyydämme toimittamaan sähköpostin välityksellä osoitteeseen: inka-liisa.ahokas@stul.fi.