19.8.2020 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 14 uudistettua ja viisi (5) uutta ST-korttia, yksi (1) uudistettu ST-käsikirja sekä kaksi (2) uudistettua ST-ohjeistoa.

Seuraava ajankohtaiskooste julkaistaan tammi - helmikuussa 2021. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

13.28 Yleisohjeita sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnista

Kortissa esitetään yleisiä ohjeita rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentointiin sekä annetaan esimerkkejä dokumentoinnin kohdekohtaisista vaatimuksista.
Kortti on tarkastettu voimassa olevien standardien, säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaiseksi. Lisäksi kortin luettavuutta on parannettu sen taittotyyliä muuttamalla.

51.09 Sähkötekniset liitokset alle 1000 V vaihtovirta-asennuksissa

Kortti sisältää yleistietoa erilaisten johdinmateriaalien liitettävyydestä sekä ohjeita liitinten valintaan ja liitosten tekemiseen.

Kortin standardiviittauksia on tarkennettu ja kuvitusta on täydennetty lisäämällä kuvat kupari- ja alumiinikiskojen liitoksista.

51.25 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden ja tilojen merkitseminen

Kortissa annetaan ohjeita ja suosituksia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien laitteiden, kaapeleiden, johtojen ja eristettyjen johtimien tunnusten muodostamisesta. Lisäksi annetaan ohjeita keskusten ja tilojen merkinnöistä sekä merkitsemiseen käytettävistä tarvikkeista. Ohjeistuksen peruslähtökohtana on käyttää S2010-nimikkeistön mukaisia järjestelmätunnuksia.
Kortin liitteeksi 5 on lisätty luettelo eri alojen käyttämistä tyyppitunnuksista. Lisäksi kohdassa 3 esitettyjä kaapeleiden ja johtojen merkinnän vaatimustasoja on tarkennettu.

58.25 Ulkovalaistusverkon mitoitus

Kortti sisältää ohjeita ulkovalaistusverkkojen sähkötekniseen mitoittamiseen.
Kortin termistöä on tarkennettu yhdenmukaiseksi SFS 6000 standardien kanssa. Lisäksi kortin luettavuutta on parannettu jäsentelyä parantamalla sekä tarpeetonta toistoa karsimalla.

70.40 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje

Uudessa ohjekortissa käsitellään tilaajan (rakennushankkeeseen ryhtyvän, rakennuksen omistaja, haltija jne.) kannalta talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Lisäksi kortissa esitetään keinoja taloteknisiin järjestelmiin liittyvien tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan. Kortin liitteenä on taulukko, jossa kuvataan digitaalisen turvallisuuden osa-alueittain, miten jokin rakennuksen digitaaliseen turvallisuuteen vaikuttava tekijä tulisi olla huomioituna digitaalisen turvallisuuden eri tasolla (DT1...DT4).

70.41 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Suunnittelijan ohje

Uudessa ohjekortissa käsitellään rakennushankkeen (uudis-, muutos- tai korjausrakentamisen) suunnittelijoiden kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Lisäksi kortissa esitetään keinoja talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan.

95.12 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon ohje

Uudessa ohjekortissa käsitellään kiinteistön ylläpidon kannalta taloteknisten järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä tekijöitä, jotka on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Lisäksi kortissa esitetään keinoja talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan.

95.59 Käytön johtajan lomakkeet

Korttiin on koottu käytön johtajan tehtävän hoidossa käytettäviä lomakkeita, joita on yhteensä 17 kpl. Ladattuasi PDF:n koneellesi, löydät kaikki lomakkeet PDF-tiedoston klemmarin alta.

95.59.01 Käytön johtajan tarkastuslista
Lomake

Käytön johtajan suorittamien tarkastusten dokumentointiin tarkoitettu lomake.
Päivityksen yhteydessä on tehty tarkennuksia käytettävissä oleviin lomakkeisiin ja viitteisiin sekä voimassa oleviin ohjeisiin.

95.59.03 Ilmoitus sähkötöistä
Lomake

Uusi lomake soveltuu esimerkiksi käytön johtajalle tehtävään ilmoitukseen kohteessa tehtävistä sähkötöistä.

98.11 Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimusohje

Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita sisäverkon kuntotutkimuksesta asuinkiinteistöissä sekä määritellään sisäverkon kuntoluokat.
Erillinen jakamotilojen kuntoluokitus on poistettu ja kortti on tarkennettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65 D mukaiseksi.

98.12 Puhelinsisäverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaamisohje

Kortti sisältää ohjeita puhelinsisäverkon kuntotutkimukseen olennaisena osana kuuluvasta laajakaistaisuuden mittaamisesta. Kortissa esitetään ADSL2+- ja VDSL2- suorituskyvyn perusteet, määritellään mittausjärjestelmä ja -menettely laitteineen sekä annetaan ohjeita tulosten raportointiin.
Kortti on päivitetty vastaamaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräystä 65 D.

98.41 Asuinkiinteistön sisäverkon kuntotutkimuspöytäkirja
Lomake

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu kortin ST 98.11 mukaan suoritetun asuinkiinteistön puhelinsisäverkon tai yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten dokumentointiin.
Lomake on päivitetty vastaamaan voimassa olevia määräyksiä sekä päivitettyä ohjekorttia ST 98.11.

98.43 Mittauspöytäkirja. Puhelinsisäverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaaminen
Lomake

Pöytäkirja on tarkoitettu ohjekortin ST 98.12 mukaan suoritetun puhelinsisäverkon laajakaistaisen suorituskyvyn mittaustulosten esittämiseen.
Lomake on päivitetty vastaamaan päivitettyä ohjekorttia ST 98.12.

98.56 Murtoilmaisujärjestelmän käyttö ja ylläpito

Uudistettu kortti sisältää ohjeita murtoilmaisujärjestelmien käyttöön, ylläpitoon, huoltoon sekä uusimiseen.
Kortin sisältö on tarkennettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja. Lisäksi kortin viiteaineistoluettelot on päivitetty ja kortin luettavuutta on parannettu sen taittotyyliä muuttamalla.

610.12 Ovipuhelinjärjestelmät

Uusi kortti sisältää yleisohjeita ovipuhelinjärjestelmän suunnitteluun ja hankintaan osallistuville. Kortin tarkoitus on myös helpottaa käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan järjestelmän valinnassa.

663.10 Murtoilmaisujärjestelmän suunnitteluohje

Uudistettu kortti sisältää ohjeita murtoilmaisujärjestelmän hanke- ja järjestelmäsuunnitteluun.
Kortin sisältö on tarkennettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja. Lisäksi kortin viiteaineistoluettelot on päivitetty ja kortin luettavuutta on parannettu sen taittotyyliä muuttamalla.

663.30 Murtoilmaisujärjestelmän asennusohje

Uudistettu kortti sisältää ohjeita murtoilmaisujärjestelmiin liittyvien asennustöiden ja kaapelointien toteutukseen.
Kortin sisältö on tarkennettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja. Lisäksi kortin viiteaineistoluettelot on päivitetty ja kortin luettavuutta on parannettu sen taittotyyliä muuttamalla.

664.01 Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste
Lomake

Uudistettu lomake tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteen laadintaan.
Aiempi rekisteriselosteen laadintaan tarkoitettu lomake on päivitetty tietosuojaselosteen laadintaan soveltuvaksi.

Ohjeisto 12 käytön johtajan tarkastuslistat

Käytön johtajan tarkastuslistat on tarkoitettu apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden omaan arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi, parantamiskohteet tunnistetaan ja turvallisuutta edistetään.
Ohjeiston tiedot on päivitetty ja ohjeistossa esitetyt lomakkeet on vaihdettu tällä hetkellä käytettävissä oleviin versioihin.

Ohjeisto 13 Palvelutyöpisteen turvasuojauksen suunnittelu, toteutus ja ylläpito

Kokonaisvaltaisesti uudistettu ohjeisto sisältää ohjeita palvelutyöpisteiden suunnitteluun, toteutukseen ja turvallisuustason ylläpitoon. Esitettyjen ohjeiden tavoitteena on ehkäistä ilkivaltaa ja fyysistä väkivaltaa, jotka kohdistuvat palvelutyöpisteeseen tai siinä työskenteleviin henkilöihin.
Kokonaisvaltaisessa uudistuksessa; ohjeiston asiasisältö on tarkastettu, tarkennettu ja jäsennelty uudelleen. Lisäksi ohjeiston kuvitusta on lisätty ja sen luettavuutta on parannettu taittotyyliä muuttamalla.

Käsikirja 14 Puhelinjärjestelmät

Kirjassa esitellään puhelinjärjestelmätekniikkaa ja mobiilipalveluita sekä IP-verkkoja ja erilaisia IT-verkkopalveluita, jotka ovat kehittyneet ja lisääntyneet nopeasti. Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja alueverkkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä ylläpitäjille uusia haasteita, jotta yrityksen verkkojen toimivuus, ylläpidettävyys ja tietoturva saataisiin hoidettua hallitusti.
Kirjan päivityksessä on otettu huomioon mm. puhelinjärjestelmätekniikan ja erilaisten mobiilipalveluiden kehittyminen, IP-verkkojen käytön yleistyminen sekä erilaisten IT-verkkopalvelujen tarjonnan lisääntyminen.

Verkkotuotteisiimme voit tarkemmin tutustua osoitteissa kauppa.sahkoinfo.fi sekä
severi.sahkoinfo.fi.

Annamme mielellämme lisätietoja ja otamme vastaan palautetta, osoite pentti.harkonen@sahkoinfo.fi.

Hyvää syksyn jatkoa!

Sähköinfo Oy