9.11.2020 Sähköurakan yksikkökustannuksia 2/2020

Uusi sähköurakan yksikkökustannuksia 2/2020 on ilmestynyt.

Yksikkökustannusohjelma on käytettävissä osoitteissa https://yksikkokustannus.sahkoinfo.fi

Yksikkökustannusten tarvikkeiden hintataso perustuu suurimpien tukkuliikkeiden 2.11.2020 voimassa oleviin sähkötarvike hinnastoihin. Työkustannukset perustuvat Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen alalla yleissitovana noudatettavan 1.4.2020 voimaan tulleen työehtosopimuksen urakkahinnoittelun (Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu 1.6.2015) mukaisiin 1.8.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alusta lukien korotettuihin yksikköhintoihin.

 

Yksikkökustannushinnat ovat arvonlisäverottomia.