5.1.2021 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita, jakelu 1/2021

Jakelussa on 14 uutta ja 18 uudistettua ST-korttia sekä kaksi (2) uudistettua ST-ohjeistoa.

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

 

21.32 Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten huomioonottaminen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa
Uudistetussa kortissa esitetään säädösperusteita ja näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunniteltaessa.

Kortti on tarkastettu uudistuneiden ja voimassa olevien säädösten mukaiseksi.

51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille
Kortissa annetaan ohjeita palonkestävän johtojärjestelmän toteutuksesta, jos sellainen säädöksissä, määräyksissä, standardeissa tai järjestelmäkohtaisissa ohjeissa vaaditaan.

Kortin aineistoviittauksiin ja viiteaineistoihin on tehty tarkennuksia ja korjauksia.

51.21.10 Koneen sähkölaitteiston tarkastuspöytäkirja
Lomake
Koneiden sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönoton yhteydessä kyseisen koneen tuotestandardin mukaiset testit. Mikäli koneelle ei ole olemassa omaa tuotestandardia, se tulee todentaa standardin SFS–EN 60 204–1 mukaan. Tähän kokonaan uuteen tarkastuspöytäkirjaan on koottu standardin SFS-EN 60204-1 mukaisia testejä ja tarkastuksia.

51.83 Sähköasennukset räjähdysvaarallisissa tiloissa
Kortin tarkoituksena on opastaa sähköasennusten suunnittelijoita ja käyttäjiä tunnistamaan erikoisolosuhteet, jotka vallitsevat räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä huomioimaan niitä koskevat säädökset, määräykset ja lainsäädäntö. Kortin liitteenä (klemmarin takana) on esimerkit kolmeen erityyppiseen kiinteistöön laadituista räjähdyssuojausasiakirjoista (sairaalakiinteistö, opetuskiinteistö ja tuotantolaitos).

Korjattu taulukossa 3 havaittu virhe.

53.12 Vikavirtasuojat
Kokonaisvaltaisesti uudistetussa kortissa esitetään vikavirtasuojan rakenneosat, toimintaperiaate, mitoitusarvot ja tyypit sekä annetaan ohjeita vikavirtasuojien asentamisesta, käyttämisestä ja testaamisesta.

55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Lomake
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Oikein täytettynä sitä voi käyttää myös aurinkosähköasentaja- sertifioinnin edellyttämänä referenssinä.

Lomakkeeseen on tehty tarkennuksia invertterin verkkoon liittämisen standardeihin sekä täyttöohjeen ylijännitesuojausta ja testausta ohjeistaviin osuuksiin. 

58.09 Ulkovalaistus
Kokonaisvaltaisesti uudistetussa kortissa esitellään lyhyesti ulkovalaistusta käsitteleviä suunnittelu- ja toteutusohjeita.

58.11 Ulkotyöalueiden valaistus
Kokonaan uudessa kortissa esitellään ulkotyöalueiden valaistuksen lähtökohdat ja laatutekijät.

59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu
Uudistetussa kortissa esitetään ohjeet poistumisvalaistuksen suunnittelemiseksi sisäministeriön asetuksen (SMa 805/2005) ja voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tarkennettu viittauksia standardin SFS  6000-5-56 eri kohtiin.

70.18 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hankintaohjelma
Hankintaohjelma on rakentamisen hankinta-aineistoihin kuuluva juridinen ja kaupallinen asiakirja, jossa määritellään sellaisia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hankintaan liittyviä asioita, joita ei ole sisällytetty urakkaohjelmaan ja jotka eivät ole järjestelmien sisältöä kuvaavia ns. teknisiä asioita. Verkkoversiossa kohdekohtaisen hankintaohjelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.19 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, hankinta- ja ylläpitorajaukset
Hankinta- ja ylläpitorajaustaulukkoa käytetään kiinteistön vuokrasopimusten liiteasiakirjana sekä hankesuunnitteluvaiheen lähdeaineistona. Rajaustaulukosta on laadittu mallipohja Excel-ohjelmalla ja se sisältää esimerkkimäärityksen tavanomaisista hankinnan ja ylläpidon rajauksista.

Verkkoversiossa rajaustaulukko on julkaistu Excel- muodossa, korttiPDF:n liitteenä (klemmarin takana). Kohdekohtaiseen dokumentaatioon liitettävä asiakirja muodostetaan rajaustaulukon Excel- muodossa olevassa mallipohjassa esitettyjä rajauksia kohteen vaatimusten mukaan täydentämällä ja korjaamalla.

70.20 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, hankinta- ja urakkarajat
Hankinta- ja urakkaraja-asiakirja on rakentamisen hankinta-aineistoihin kuuluva juridinen ja kaupallinen asiakirja, jossa määritetään taho, jolle hankinnan eri osat ja velvoitteet kuuluvat. Asiakirjasta on laadittu mallipohja Excel-ohjelmalla ja se sisältää esimerkkimäärityksen tavanomaisista hankinta- ja urakkarajoista.

Verkkoversiossa taulukon mallipohja on julkaistu Excel- muodossa, korttiPDF:n liitteenä (klemmarin takana). Kohdekohtaiseen dokumentaatioon liitettävä asiakirja muodostetaan Excel- muodossa olevassa mallipohjassa esitettyjä esimerkkirajauksia kohteen vaatimusten mukaan täydentämällä ja korjaamalla.

70.21 Sähkökeskuksia koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
Tässä ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, jossa on esitetty sähkökeskuksien toteutukseen ja toimitukseen liittyviä vaatimuksia ja toimitusohjeita. Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi sähköselostusta täydentävänä asiakirjana. Kohdekohtaisilla vaatimuksilla ja toimitusohjeilla tuotteen valmistajalle kuvataan tuotetta koskevat kohdekohtaiset vaatimukset sekä tuotteen kohdekohtainen toimitusprosessi.

Verkkoversiossa asiakirjan kohdekohtaisesti muokattavan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.22 Valaisimia koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
Tässä ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, jossa on esitetty valaisimien toteutukseen ja toimitukseen liittyviä vaatimuksia ja toimitusohjeita. Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi valaistusjärjestelmien sähköselostusta täydentävänä asiakirjana. Kohdekohtaisilla vaatimuksilla ja toimitusohjeilla tuotteen valmistajalle kuvataan tuotetta koskevat kohdekohtaiset vaatimukset sekä tuotteen kohdekohtainen toimitusprosessi.

Verkkoversiossa asiakirjan kohdekohtaisesti muokattavan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.23 Laitteita ja laitteistoja koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
Tässä ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, jossa on esitetty laitteiden ja laitteistojen toteutukseen ja toimitukseen liittyviä vaatimuksia ja toimitusohjeita. Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi laitteiden ja laitteistojen sähköselostusta täydentävänä asiakirjana. Kohdekohtaisilla vaatimuksilla ja toimitusohjeilla tuotteen valmistajalle kuvataan tuotetta koskevat kohdekohtaiset vaatimukset sekä tuotteen kohdekohtainen toimitusprosessi.

Verkkoversiossa asiakirjan kohdekohtaisesti muokattavan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.31.01 Selostusmallipohja, S110 Kaapelihyllyjärjestelmä
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.08 Selostusmallipohja, S150 Läpiviennit
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.09 Selostusmallipohja, S160 Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.10 Selostusmallipohja, S232 LVI-laitteiden ja -laitteistojen sähköistys
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.11 Selostusmallipohja, S245 Ajoneuvojen lämmityspistorasiat
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.12 Selostusmallipohja, S248 Ajoneuvojen latauspistorasiat
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.13 Selostusmallipohja, S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.14 Selostusmallipohja, S253 Aluevalaistusjärjestelmä
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

70.31.15 Selostusmallipohja, S264 Sadevesijärjestelmien lämmitykset
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

96.01 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen
Tässä kokonaan uudistetussa ohjekortissa esitellään säädösperusteita sekä luetellaan yleisiä järjestelmäkohtaisia ylläpitotoimenpiteitä ottamatta kantaa, toteutetaanko huolto- ja kunnossapito-ohjelma esimerkiksi paperitulosteena, sähköisenä tiedostona, ohjelmistona tai sovelluksena.

Verkkoversiossa liitetaulukko on julkaistu PDF- ja Excel- muodossa, korttiPDF:n liitteenä (klemmarin takana). Excel- muodossa olevaa versiota voi vapaasti muokata, eli hyödyntää esim. kohdekohtaisten huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laadinnassa. 

96.31.01 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito
Tässä kokonaisvaltaisesti uudistetussa ohjekortissa kuvataan savunhallinnan toimintaperiaatteita ja laitteita sekä järjestelmän ylläpidossa (kunnossapito-ohjelmassa) huomioon otettavia asioita.

98.13 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimusohje
Tässä kokonaisvaltaisesti uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimukseen sekä määritellään järjestelmän kuntoluokat.

98.42 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja
Lomake
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu kortin ST 98.13 ohjeiden mukaan suoritetun kuntotutkimuksen tulosten dokumentointiin.

621.11 Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka
Päivitetyssä ohjekortissa esitellään yhteisantennijärjestelmien yleisiä rakenne- ja toimintaperiaatteita sekä niissä käytettäviä laitteita.

681.11 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluohje
Päivitetyssä ohjekortissa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisältö perustuu yleiskaapelointistandardeihin sekä voimassa olevassa Traficomin sisäverkkomääräyksessä 65 asetettuihin vaatimuksiin. Ohjeistus soveltuu uudisrakentamiseen sekä olemassa olevien sisäverkkojen uudistus- ja kunnostustöihin.

Päivityksessä tarkennettu kohdassa 6.1.1 esitetyn kaavan (A = P x S) muttujien määrittelyjä.

710.00 Rakennusautomaatiojärjestelmän säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet
Kortin tarkoituksena on helpottaa rakennusautomaatiojärjestelmää koskevien säädösten, määräysten, standardien ja ohjeiden löydettävyyttä.

Päivityksessä korttiin on lisätty mm. uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä.

711.12 Automaatio- ja mittauslaitteita koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
Tässä uudistetussa ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, jossa on esitetty automaatio- ja mittausjärjestelmien toteutukseen, sähköistykseen ja toimitukseen liittyviä vaatimuksia ja toimitusohjeita. Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi automaatio- ja mittausjärjestelmien sähköselostusta täydentävänä asiakirjana. Kohdekohtaisilla vaatimuksilla ja toimitusohjeilla tuotteen valmistajalle kuvataan tuotetta koskevat kohdekohtaiset vaatimukset sekä tuotteen kohdekohtainen toimitusprosessi.

Verkkoversiossa asiakirjan kohdekohtaisesti muokattavan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

Ohjeisto 8 Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus
Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin.

Ohjeistoon on tehty päivityksen yhteydessä lukuisia korjauksia ja tarkennuksia.

Ohjeisto 20 Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen, opas standardin SFS-EN 15232 käyttöön
Tämä ST-ohjeisto ohjeistaa standardin SFS-EN 15232 käyttöä ja on tarkoitettu käytettäväksi rinnakkain standardin kanssa. Opas helpottaa standardin soveltamista Suomen olosuhteisissa niin asuin- kuin muissakin rakennuksissa. Opas on tarkoitettu helpottamaan automaation toiminnallisuuksien määrittelyä ja vaikutusten arviointia sekä suunnittelijoiden ja kiinteistön omistajien välistä kommunikaatiota.

Ohjeisto on tarkastettu ja päivitetty, koska direktiivimuutokseen liittyvä uusi kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2020. Laissa sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä säädetään suurehkojen rakennuksen automaatiovelvoitteesta.