8.1.2021 ST-kortiston hankesuunnittelu- ja selostusaineisto uudistuu

ST-kortistossa julkaistu hankesuunnittelu- ja selostusaineisto on laaja, sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohdekohtaisten asiakirjojen laadinnassa hyödynnettävä aineistokokonaisuus, jonka uudistustyötä on tehty noin kahden vuoden ajan Sähkötiedon nimeämän dokumentoinnin- ja digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntijaryhmän ohjaamana.

Aineistossa noudatetaan Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaista sopimusasiakirjajakoa sekä sopimusasioiden esittämisperiaatetta. Tämä näkyy aineiston rakenteessa esimerkiksi siten, että siihen sisältyy kaupallisia ja teknisiä asiakirjamalleja, jotka ohjaavat esittämään kaupalliset asiat kaupallisissa asiakirjoissa ja tekniset asiat teknisissä asiakirjoissa. Lisäksi aineisto ohjaa esittämään asiat yhdessä paikassa, esimerkiksi valaisimia koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet esitetään keskitetysti yhdessä asiakirjassa.

Hankesuunnittelu- ja selostusaineiston uudistuksen myötä aiemmin erillisinä julkaistut hankesuunnitelma- ja sähköselostuspohjat yhdistyvät yhdeksi selostusmallipohjaksi. Selostusmallipohjien jäsentely eli alaotsikointi on tarkennettu järjestelmien koko elinkaaren kattavaksi. Selostusmallipohjien aiempaa yhdenmukaisempi ja hienojakoisempi alaotsikointi tukee aiempaa paremmin myös digitaalisen tiedonhallinnan tarpeita.    

Alla lueteltu materiaali on jo julkaistu, ja aineistoon on tulossa lisää teknisiin asiakirjoihin kuuluvia järjestelmäkohtaisia selostusmallipohjia, joita tullaan julkaisemaan yhteensä noin 60 kpl.

Severi- palvelussa uudistettu aineisto on helposti löydettävissä käyttämällä aihehakua ”Uusi hankesuunnittelu- ja selostusaineisto”.

Vaatimukset ja toimitusohjeet

Aineistoon sisältyy seuraavien asiakirjojen mallipohjat:

ST 70.21 Sähkökeskuksia koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
ST 70.22 Valaisimia koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet 
ST 70.23 Laitteita ja laitteistoja koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet
ST 711.12 Automaatio- ja mittauslaitteita koskevat vaatimukset ja toimitusohjeet

Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi sähköselostusta täydentävinä asiakirjoina, joiden avulla kuvataan tuotteiden valmistajille kohdekohtaiset vaatimukset sekä kohdekohtainen toimitusprosessi. Korttien verkkoversioiden liitteenä on kohdekohtaisen asiakirjan laadintaan tarkoitettu Word- versio.

Kaupalliset asiakirjamallit

Aineistoon sisältyy seuraava materiaali:

ST 70.18 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hankintaohjelma

Hankintaohjelma on rakentamisen hankinta-aineistoihin kuuluva juridinen ja kaupallinen asiakirja, jossa määritellään sellaisia sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hankintaan liittyviä asioita, joita ei ole sisällytetty urakkaohjelmaan, ja jotka eivät ole järjestelmien sisältöä kuvaavia ns. teknisiä asioita. Korttien verkkoversioiden liitteenä on kohdekohtaisen asiakirjan laadintaan tarkoitettu Word- versio.

ST 70.19 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, hankinta- ja ylläpitorajaukset

Järjestelmien hankinta- ja ylläpitorajauksia tarvitaan kohteen hankesuunnittelussa sekä vuokrasopimuksia laadittaessa. Kortin lisäksi rajaukset on esitetty Excel- ohjelmalla laaditussa mallipohjassa, joka sisältää tavanomaiset järjestelmäkohtaiset hankinnan ja ylläpidon esimerkkirajaukset. Kohdekohtaiseen dokumentaatioon liitettävä rajaustaulukko muodostetaan esimerkkirajauksia kohteen vaatimusten mukaan täydentämällä ja korjaamalla.

ST 70.20 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, hankinta- ja urakkarajat

Hankinta- ja urakkarajat sisältävä asiakirja on rakentamisen hankinta-aineistoihin kuuluva juridinen ja kaupallinen dokumentti, jossa määritetään taho, jolle hankinnan eri osat ja velvoitteet kuuluvat. Kortin lisäksi hankinta- ja urakkarajat on esitetty Excel-ohjelmalla laaditussa mallipohjassa, joka sisältää tavanomaiset järjestelmäkohtaiset hankinta- ja urakkarajamääritykset. Kohdekohtaiseen dokumentaatioon liitettävä asiakirja muodostetaan Excel- muodossa olevan mallipohjan esimerkkirajauksia kohteen vaatimusten mukaan täydentämällä ja korjaamalla.

Tekniset asiakirjamallit

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa (hankesuunnitelma, sähköselostus, jne.) laadittaessa. Korttien verkkoversioiden liitteenä on kohdekohtaisen asiakirjan laadintaan tarkoitettu Word- versio.

ST 70.31.01 Selostusmallipohja, S110 Kaapelihyllyjärjestelmä
ST 70.31.02 Selostusmallipohja, S211 Sähköliittymä
ST 70.31.03 Selostusmallipohja, S222 Pääjakelujärjestelmä
ST 70.31.04 Selostusmallipohja, S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys
ST 70.31.05 Selostusmallipohja, S241 Pistorasiat
ST 70.31.06 Selostusmallipohja, S251 Sisävalaistusjärjestelmä
ST 70.31.07 Selostusmallipohja, S262 Lattialämmitykset
ST 70.31.08 Selostusmallipohja, S150 Läpiviennit
ST 70.31.09 Selostusmallipohja, S160 Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot
ST 70.31.10 Selostusmallipohja, S232 LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys
ST 70.31.11 Selostusmallipohja, S245 Ajoneuvojen lämmityspistorasiat
ST 70.31.12 Selostusmallipohja, S248 Ajoneuvojen latauspistorasiat
ST 70.31.13 Selostusmallipohja, S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
ST 70.31.14 Selostusmallipohja, S253 Aluevalaistusjärjestelmä
ST 70.31.15 Selostusmallipohja, S264 Sadevesijärjestelmien lämmitykset
ST 610.12.01 Selostusmallipohja, T150 Ovipuhelinjärjestelmä
ST 621.12 Selostusmallipohja, T110 Antennijärjestelmä
ST 662.52 Selostusmallipohja, T620 Palovaroitinjärjestelmä
ST 666.11 Selostusmallipohja, T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä
ST 667.10.01 Selostusmallipohja, T510 Sähkölukitusjärjestelmä
ST 681.12 Selostusmallipohja, T130 Yleiskaapelointijärjestelmä
ST 711.20 Selostusmallipohja, T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä
ST 711.21 Selostusmallipohja, T830 Käyttöveden mittausjärjestelmä