3.5.2021 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja ja HTML5-lomakkeita, jakelu 2/2021

Jakelussa on 20 uudistettua ST-korttia, yksi uusi ST-esimerkki, yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto sekä yksi (1) uusi ja yksi (1) uudistettu ST-käsikirja.

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

ST 55.36 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Lomake

Päivitetty pöytäkirja on tarkoitettu aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Oikein täytettynä sitä voi käyttää myös aurinkosähköasentaja- sertifioinnin edellyttämänä referenssinä.

Päivityksessä on tehty useita tarkennuksia, korjauksia ja lisäyksiä lomakkeeseen sekä ohjeeseen.

ST 70.31.02 Selostusmallipohja, S211 SÄHKÖLIITTYMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.03 Selostusmallipohja, S222 PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

ST 70.31.04 Selostusmallipohja, S231 KIINTEISTÖN LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.05 Selostusmallipohja, S241 PISTORASIAT

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.06 Selostusmallipohja, S251 SISÄVALAISTUSJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.07 Selostusmallipohja, S262 LATTIALÄMMITYKSET

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 96.31.30 SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Lomake

Päivitetyssä kunnossapito-ohjelmassa luetellaan ja aikataulutetaan järjestelmän toimintavarmuuden varmistamiseksi tarvittavat huolto-, tarkastus- ja testaustoimenpiteet. Ohjeita kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman laadintaan ja lomakkeen täyttöön löytyy kortista ST 96.31.01 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito sekä lomakkeen liitteenä olevasta ohjeesta.

Lomake on päivitetty yhteensopivaksi ohjekortin ST 96.31.01 kanssa.

ST 96.31.40 SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Lomake

Savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli.

Lomake on tarkennettu vastaamaan päivitettyä, kunnossapito-ohjelman laadintaan tarkoitettua lomaketta ST 96.31.30.

ST 610.12.01 Selostusmallipohja, T150 OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 621.12 Selostusmallipohja, ST110 ANTENNIJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 662.40 PALOILMOITTIMEN ELINKAARIKIRJA
Lomake

Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan rakennushankkeen alussa.

Kohtaan 2.6 Käyttölaitteiden sijoitus, on tehty tarkennus, että kohdassa tarkoitetaan palokuntapaneelin sijaintia.

ST 662.52 Selostusmallipohja, S620 PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 663.40 KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN ASENNUSTODISTUS
Lomake

Kokonaisvaltaisesti uudistetun kameravalvontajärjestelmän asennustodistuksen avulla järjestelmän toteutuksesta vastaava liike dokumentoi kohdekohtaisesti määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten järjestelmän testauksia ja toimivuuden varmistuksia.

ST 666.11 Selostusmallipohja, S630 SAVUNPOISTON OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 667.10.01 Selostusmallipohja, S510 SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 673.51.01 Selostusmallipohja, S410 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 681.12 Selostusmallipohja, T130 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 711.20 Selostusmallipohja, S810 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 711.21 Selostusmallipohja, S830 KÄYTTÖVEDEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST-ESIMERKIT 12 KEINOJA SÄHKÖTEHOHUIPPUJEN HALLINTAAN ASUINKIINTEISTÖISSÄ

Uudessa esimerkissä kuvataan asuinkiinteistön sähkötehon profiilin ja tehohuippujen muodostumiseen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi esitetään keinoja, joilla tehojen hallintaan ja ohjausratkaisujen lisäämiseen voidaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa varautua.

ST-OHJEISTO 4 KIINTEISTÖ- JA TILATURVALLISUUDEN TASOT

Uudistetussa ohjeistossa annetaan ohjeita turvallisuuden huomioonottamiseksi kiinteistöjen rakennushankkeiden osana. Ohjeisto auttaa oikean turvallisuustason määrittämisessä ja sen pääpaino on niissä toimenpiteissä, joita viranomaismääräyksissä ei erikseen määritellä. Ohjeistoa voidaan soveltaa sekä uudis- että peruskorjausrakentamiseen.

Uudistuksen päätavoitteena on ollut parantaa julkaisun käytettävyyttä sekä saattaa aineisto vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Tasomäärittelyissä ja muissa perusasioissa ei ole tehty muutoksia.

UUSI ST-KÄSIKIRJA 25 PoE- TEKNIIKKA KÄYTÄNNÖSSÄ

PoE-tekniikkaa on alettu hyödyntää entistä enemmän sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa. Monien sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien energiatehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja kehitys on johtanut järjestelmien sekä niihin sisältyvien laitteiden ja komponenttien tehojen pienenemiseen. Kun PoE-tekniikan sallimat syöttötehot ovat samaan aikaan kasvaneet, on syytä olettaa, että PoE-tekniikan käyttö tulee entistä yleisemmäksi ja laajemmaksi.

ST-KÄSIKIRJA 40 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN SUUNITTELU JA TOTEUTUS

Uudistetusta käsikirjasta löytyy vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Mitä määräyksiä täytyy ottaa huomioon, millaisia eri järjestelmiä on, mitä järjestelmän eri komponentit ovat, miten määrittää järjestelmän sopiva teho, mihin pitää kiinnittää huomiota järjestelmän asennustarvikkeita valittaessa, mitä asennusteknisiä seikkoja järjestelmään liittyy ja miten järjestelmää huolletaan ja ylläpidetään?

Kirjan uudistettuun painokseen on lisätty tietoa muun muassa toteutuksista taloyhtiöissä sekä erilaisten häiriötilanteiden huomioimisesta toteutuksissa.