9.6.2021 Sähköurakan yksikkökustannuksia 1/2021

Uusi sähköurakan yksikkökustannuksia 1/2021 on ilmestynyt.

Yksikkökustannusohjelma on käytettävissä osoitteissa https://yksikkokustannus.sahkoinfo.fi

Yksikkökustannusten tarvikkeiden hintataso perustuu suurimpien tukkuliikkeiden 3.5.2021 voimassa oleviin sähkötarvikehinnastoihin. Työkustannukset perustuvat Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen alalla yleissitovana noudatettavan 1.4.2020 voimaan tulleen työehtosopimuksen urakkahinnoittelun (Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu 1.6.2015) mukaisiin 1.8.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkaneen palkanmaksukauden alusta lukien korotettuihin yksikköhintoihin.

 

Yksikkökustannushinnat ovat arvonlisäverottomia.

Tiedote! Uudistettu sähköurakan yksikkökustannuksia – ohjelma on ollut asiakkaiden käytettävissä jo lähes kahden vuoden ajan. Vanhan yksikkökustannuslaskentaohjelman ylläpito lakkautetaan 31.12.2021 jälkeen. Laskentaan käytettävien hinnastojen tietokantaversiot ovat uudistetussa ohjelmassa saatavissa vuodesta 2017 alkaen.

Vanhempia hinnastoja on saatavilla painettuina ja voit tiedustella niitä osoitteesta: tilaukset@sahkoinfo.fi.