17.8.2021 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita, jakelu 3/2021

Jakelussa on 14 uutta ja kahdeksan uudistettua ST-korttia, yksi uusi ST-esimerkki ja kaksi uudistettua ST-käsikirjaa.

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

ST 11.23.01 Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähköntoimitusehdot STE 2019

Näitä yleisiä sähköntoimitusehtoja sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähköntoimituksessa.

Päivitetyt ehdot STE 2019.

ST 11.23.02 Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot SME 2014

Näitä yleisiä sopimusehtoja, sähkönmyyntiehtoja sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähkön vähittäismyynnissä.

Päivitetyt ehdot SME 2014.

ST 11.24 Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot VPE 2019

Verkkopalveluehtoja VPE 2019 sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle toimitettavassa sähköverkkopalvelussa, joka tapahtuu nimellisjännitteeltään enintään 36 kilovoltin sähkönjakeluverkossa. Näitä ehtoja sovelletaan myös jakeluverkkoon liitetylle sähköntuottajalle toimitettavassa sähköverkkopalvelussa, joka tapahtuu nimellisjännitteeltään enintään 36 kilovoltin sähkönjakeluverkossa, ja jossa sähköntuottajan sähköntuotanto-laitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon.

Päivitetyt ehdot VPE 2019.

ST 51.90 Sähköauton lataaminen ja latauspisteiden toteutus

Päivitetyssä kortissa esitetään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät säädökset, määritelmät, standardit, sähköautojen tärkeimmät ominaisuudet, akkujen lataustavat sekä latauspisteiden toteutusperiaatteita. Lisäksi kortissa on mitoitusesimerkkejä erityyppisissä kiinteistöissä.

Kortti on tarkennettu nykytilanteen sekä voimassa olevien säädösten mukaiseksi.

ST 51.91 Sähköajoneuvojen latausjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Lomake

Uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu sähköajoneuvojen latausjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

ST 55.01 Sähkölämmityksen mitoitus

Kokonaisvaltaisesti päivitetty kortti sisältää ohjeita sähkölämmityksen mitoitukseen niin, että tehon mitoitus vastaa säädöksissä esitettyjä vaatimuksia ja hyvää käytäntöä. Kortti antaa kaavoina ja arvoina valmiuden tavallisimpien tapausten laskentaan. Kortissa käsitellään lyhyesti myös rakennuksen energiaselvityksen vaatimuksia.

ST 58.17 Esitysvalaistusten suunnittelu- ja toteutusratkaisuja

Uudessa suunnittelutyön tueksi laaditussa kortissa esitellään perustason esitysvalaistus-ratkaisuja, joita käytetään esimerkiksi koulujen, liikuntahallien ja muiden vastaavien tilojen esitysvalaistuksia toteutettaessa.

ST 70.31.16 Selostusmallipohja, S120 Johtokanavajärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.17 Selostusmallipohja, ST130 Lattiakanavajärjestelmä ja lattiakotelot

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.  

ST 70.31.18 Selostusmallipohja, S140 Ripustusjärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.19 Selostusmallipohja, S170 Esitystekniikan apujärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.20 Selostusmallipohja, S242 Kosketinkiskojärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.21 Selostusmallipohja, S243 Jakelukiskojärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.22 Selostusmallipohja, S244 Pistorasiapylväät

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

ST 70.31.23 Selostusmallipohja, T246 Pistorasiakeskukset

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.24 Selostusmallipohja, S254 Julkisivuvalaistusjärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.25 Selostusmallipohja, S255 Mainosvalaistusjärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.31.26 Selostusmallipohja, S266 Alueiden sulanapidot

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 70.34.01 Selostusmallipohja, S610 Poistumisvalaistusjärjestelmä

Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.          

ST 664.09 Kameravalvonnan tekninen määrittely

Uuden ST-kortin tarkoituksena on toimia kameravalvonnan suunnittelun tukena tehtäessä kameravalvonnan teknistä määrittelyä sekä antaa apuvälineitä siihen, minkälaisia kameroita ja tallennustekniikoita otetaan kohdekohtaisesti käyttöön.

ST 669.10 Kiinteistöjen kaukovalvonta ja ilmoitusten siirto

Kokonaisvaltaisesti uudistetussa kortissa käsiteltävät asiat painottuvat kiinteistöjen etähallinnassa ja ilmoitustensiirrossa käytettäviin tiedonsiirtoyhteyksiin ja -tapoihin.

ST 681.44 Yleiskaapelointijärjestelmät. Optisen kaapeloinnin testaukset ja tarkastukset

Ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvien optisten kaapelointien testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

Korttiin on tehty useita pieniä tarkennuksia ja korjauksia.

ST-ESIMERKIT 13 Näkökulmia kulutusjouston toteuttamiseen

Uudessa esimerkissä kuvataan lyhyesti sähkön kulutusjoustoa ilmiönä, ja julkaisuun on kerätty artikkelikokoelma, jossa käsitellään kulutusjoustoa eri näkökulmista ja muutaman esimerkkikohteen kautta.

ST-KÄSIKIRJA 12 Antennijärjestelmät

Tähän kokonaisvaltaisesti uudistettuun kirjaan on koottu käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, viranomaisvaatimuksista, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Kirjassa on esitetty digitaalisten antennijärjestelmien erityispiirteet, perinteistä yhteisantennijärjestelmää täydentävät ratkaisut (kuten IPTV) ja siinä käsitellään myös optisten kuitujen käyttöä osana tv-jakelujärjestelmiä.

ST-KÄSIKIRJA 13 Kameravalvontajärjestelmät

Tähän kokonaisvaltaisesti uudistettuun kirjaan on koottu kameravalvonnan keskeisimmät perustiedot sekä suunnittelu- ja toteutusperiaatteet. Kirjassa esitellään myös kameravalvonnassa käytettävien laitteiden ominaisuuksia sekä käytössä olevaa tekniikkaa. Kirjassa on huomioitu kameratekniikan kehittyminen ja uudet, esimerkiksi analytiikkaan perustuvat ratkaisut. Myös tietoturvaa ja tietosuojaa käsitellään aiempaa laajemmin ja muuttunut lainsäädäntökin kirjassa huomioidaan. Kameravalvontaa käsitellään tässä kirjassa olettaen, että toteutus tehdään IP-verkossa ja kamerat ovat IP-kameroita. Vanhempaa tekniikkaa sekä kameroiden perustekniikkaa, kuten sensoritekniikkaa ja objektiiveja, on käsitelty kirjan aiemmin julkaistuissa painoksissa.