17.2.2023 Uudistettuja ST-kortteja, jakelu 1/2023

Jakelussa on 21 uudistettua ST-korttia.

 

51.04 JOHDINVÄRIT 230/400 V:N JÄRJESTELMISSÄ

Ohjekortissa kuvataan kulloinkin voimassa olleet sekä tämänhetkiset johdinväreihin liittyvät määräykset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi kortissa annetaan ohjeita eri värisääntöaikakausilla asennettujen johtojen jatkamisesta ja kulutuskojeisiin liittämisestä.

Kortti on tarkennettu SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

51.05 SÄHKÖASENNUSMÄÄRÄYKSET 1930-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN

Korttiin on koottu tietoa eri aikakausilla käytetyistä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien rakenneratkaisuista sekä niihin liittyvistä asennusmääräyksistä.

Kortti on päivitetty nykyisten säädösten tiedoilla.

 

51.06 PALONKESTÄVÄ JOHTOJÄRJESTELMÄ PALON AIKANA TOIMIVIKSI TARKOITETUILLE JÄRJESTELMILLE

Kortissa annetaan ohjeita palonkestävän johtojärjestelmän toteutuksesta, jos sellainen säädöksissä, määräyksissä, standardeissa tai järjestelmäkohtaisissa ohjeissa vaaditaan.

Sisältö on päivitetty SFS 6000:2022 ja uusimpien standardien mukaiseksi.

 

51.16.01 PUTKITUS JA RASIOINTI. PUTKITUSTARVIKKEIDEN VALINTA

Ohjeita putkitustarvikkeiden valintaan.

Päivitetty uusimpien määräysten ja käytäntöjen mukaiseksi.

 

51.16.02 PUTKITUS JA RASIOINTI. ASENNUS

Ohjeita putkituksen ja rasioinnin asennukseen.

Päivitetty uusimpien määräysten ja käytäntöjen mukaiseksi.

 

51.21.05 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA  

Lomake

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä ja täytettynä sähköturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä valtioneuvoston asetuksissa sekä standardeissa asetetut vaatimukset.

Päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

51.21.06 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE

Lomake

Ryhmäjohtotason käyttöönottopöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman kortin ST 51.21.05 sijasta pienten korjaus-, muutos- ja laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä ja täytettynä sähköturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä valtioneuvoston asetuksissa asetetut vaatimukset.

Päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

51.21.08 PROTOKOLL FÖR IBRUKTAGNINGSBESIKTNING

Lomake

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST 51.21.05 ruotsinkielinen versio.

 

51.21.09 REPORT OF INITIAL INSPECTION

Lomake

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST 51.21.05 englanninkielinen versio.

 

51.79 OHJE LÄÄKINTÄTILOJEN SÄHKÖASENNUKSIIN

Perustietoa lääkintätilojen sähköasennuksiin liittyvistä erityisvaatimuksista ja niiden huomioon ottamisesta.

Kortti on päivitetty uusimpien standardien mukaiseksi.

 

55.35 PIENTUOTANTOLAITTEISTON YLEISTIETOLOMAKE

Lomake

Lomakkeella voi ilmoittaa verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n tuotantolaitteiston liittämisestä.

Sisältö on tarkastettu uusien käytäntöjen ja SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

58.08 VALONLÄHTEET

Kortissa esitellään yleisimpien valonlähteiden ominaisuuksia huomioiden ecodesign-direktiivin aiheuttamat keskeiset muutokset valaistusalan tuotteisiin.

Päivityksessä on huomioitu RoHS-direktiivin vaikutukset.

 

98.10 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE

Kortissa annetaan yleiset perustiedot yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksesta.

Kortti on päivitetty voimassa olevan määräyksen 65 mukaiseksi.

 

98.12 PUHELINSISÄVERKON LAAJAKAISTAISEN SUORITUSKYVYN MITTAAMISOHJE

Kortti sisältää ohjeita puhelinsisäverkon kuntotutkimukseen olennaisena osana kuuluvasta laajakaistaisuuden mittaamisesta. Kortissa esitetään ADSL2+- ja VDSL2-suorituskykyjen perusteet, määritellään mittausjärjestelmä ja -menettely laitteineen sekä annetaan ohjeita tulosten raportointiin.

Päivitetty vastaamaan uusinta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräystä 65.

 

98.30 ANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS

Kortin tarkoituksena on antaa yleiset perustiedot ja ohjeet antenniverkon kunnostuksesta.

Kortti on päivitetty voimassa olevan määräyksen 65 mukaiseksi.

 

98.40 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄ. KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA

Lomake

Tätä pöytäkirjaa käytetään kiinteistön sisäisen yhteisantennijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten kirjaamiseen. Pöytäkirjan lisäksi kuntotutkimuksesta tehdään tutkimusraportti, jonka sisältö on kuvattu kortissa ST 98.10.

Tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65 mukaiseksi.

 

98.60 ANTENNIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Ohjeita antennijärjestelmän ylläpitoon.

Tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65 mukaiseksi.

 

611.40 ASUINKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Lomake

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely perustuu yleiskaapelointijärjestelmää koskevissa standardeissa ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä 65 esitettyihin vaatimuksiin.

Tarkennettu uusimman määräyksen 65 mukaiseksi.

 

621.40 TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. KIINTEISTÖN SISÄINEN YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄ

Lomake

Tätä pöytäkirjaa käytetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65 edellyttämänä tarkastusasiakirjana yhteisantenniverkon ja -järjestelmän osalta.

Tarkastettu uusimman määräyksen 65 mukaiseksi.

 

681.11 ASUINKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUOHJE

Yksityiskohtaisia ohjeita asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisältö perustuu yleiskaapelointistandardeihin ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksessä 65 asetettuihin vaatimuksiin. Ohjeistus soveltuu uudisrakentamiseen ja olemassa olevien sisäverkkojen uudistus- ja kunnostustöihin.

Tarkastettu uusimman määräyksen 65 mukaiseksi.

 

681.43 ASUINKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN LAATUSUUNNITELMA

Lomake

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardien mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa esimerkiksi työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä, testauksen laajuudesta ja kaapeloinnin hyväksymisperusteista.

Tarkennettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.