13.11.2007 Kunnossapito- ja käyttökansio, päivitys

Kortin soveltamisalue on rajattu koskemaan asuinkiinteistöjen puhelinsisäjohtoverkkoa ja siihen on päivityksen yhteydessä lisätty verkon osalta viisitasoinen ja jakamoiden osalta kolmitasoinen kuntoluokitus. Verkon osalta kuntoluokan ylin taso (luokka 5) toimii tavoitetasona. Verkon suorituskyvyn arvioinnissa käytettäviin taulukoihin on päivitetty uusimmat tekniikat.
 
Uuteen ST-korttiin on koottu ohjeet puhelinsisäjohtoverkon kuntotutkimukseen olennaisena osana kuuluvasta puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuuden mittaamisesta. . Kortissa esitetään ADSL2+-suorituskyvyn perusteet, määritellään puhelinsisäjohtoverkon ADSL2+-suorituskyvyn mittausjärjestelmä laitteineen sekä esitetään mittausmenettely ja tulosten raportointi.
 
 
Kuntotutkimuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan päivitettyä ohjetta ST 98.11 sekä siihen olennaisena osana kuuluvaa, puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuuden mittaamista.
 
Uusi mittauspöytäkirja on suunniteltu ohjeen ST 98.12 mukaan suoritettujen mittaustulosten ja päätelmien raportointiin.
 
Käsikirjana tämä julkaisu luo käsityksen siitä kokonaisuudesta ja valtavasta kirjosta, joka rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastuksiin sisältyy. Kaikkia mahdollisia tarkastuksia tai tutkimuksia ei välttämättä ole selostettu pienimpiä yksityiskohtia myöten. Kussakin tapauksessa on kuitenkin pyritty antamaan riittävä ohjeistus tarkempien tietolähteiden käyttöön.