13.11.2007 Sähkötekniset tietojärjestelmät, päivitys

Päivitetyssä suunnitteluohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tässä tekniikkaohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tässä asennusohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan digiaikaa sekä Viestintäviraston uusiutunutta määräystä 21E/2007M.
 
Ohjeisto on päivitetty versio vuonna 2005 julkaistusta Sähkötieto ry:n ST-ohjeisto 4:stä. Päivityksen päätavoitteena on ollut käy­tettävyyden olennainen parantaminen. Sisältö on täydennetty sisäasiainministeriön turvallisuusalan neuvottelukunnan palvelutyöpisteiden turvasuojaushankkeen tulosten mukaiseksi. Tasomää­rittelyissä ja muissa perusasioissa ei ole tehty muutoksia. Päivitetty ST-ohjeisto antaa ohjeita turvallisuuden huomioonottamiseksi kiinteistöjen rakennushankkeiden osana ja se auttaa oikean tur­vallisuustason määrittämisessä. Ohjeiston pääpaino on niissä toimenpiteissä, joita viranomaismääräyksissä ei erikseen määritellä. Ohjeistoa voidaan soveltaa sekä uudis- että peruskorjausrakentamiseen.
 
Uusi ST-ohjeisto 13 antaa ohjeita palvelutyöpisteiden turvasuojauksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto on syntynyt Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnittelu ja turvasuojaus (PATUT) -hankkeen tuloksena sisäasiainministeriön ja yksityisen sektorin yhdessä rahoittamana. Ohjeisto on tarkoitettu julkisen sektorin, kaupan alan sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille, edistämään julkisen sektorin sekä kaupan alan palvelutyöpisteiden ja -tilojen suunnittelu- ja toteutuskäytäntöjen konkreettista kehittymistä.