13.11.2007 Lomakkeiden, päivitys

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laadinnassa on huomioitu standardisarjan SFS 6000 vuodelta 2007 aiheuttamat lisävaatimukset pöytäkirjan sisältöön. Myös EMC-direktiivistä aiheutuvat lisävaatimukset on otettu mukaan tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan liittyy myös täyttöohje, jonka avulla ohjataan yksityiskohtaisesti kunkin pöytäkirjan sisältökohdan täytössä. Pöytäkirjan muuttuneen sisällön johdosta tämä täyttöohje on syytä olla käytettävissä jo kohteen aloitusvaiheessa, jos kohteen asennustyöt toteutetaan uudistetun standardisarjan vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan, että käyttöönottotarkastukset tulee toteutettua oikea-aikaisesti, riittävässä laajuudessa, muuttuneet vaatimukset huomioiden ja lopullisessa pöytäkirjassa asiat esitetään juuri kullekin asialle varatussa paikassa.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan digiaikaa sekä Viestintäviraston uusiutunutta määräystä 21E/2007M.
 
Kuntotutkimuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan päivitettyä ohjetta ST 98.11 sekä siihen olennaisena osana kuuluvaa, puhelinsisäjohtoverkon laajakaistaisuuden mittaamista.
 
Uusi mittauspöytäkirja on suunniteltu ohjeen ST 98.12 mukaan suoritettujen mittaustulosten ja päätelmien raportointiin.