13.11.2007 UUSI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA ILMESTYNYT

Uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja on ilmestynyt. Pöytäkirja on ST –kortisto,-Lomake-, PK-kansio-, PK-lisenssi- ja TT –lisenssiasiakkaiden käytettävissä. Pöytäkirja korvaa aikaisemmin vain Sähköalan tietokansiossa ja lomakkeissa vuonna 2000 ilmestyneen ”Sähköasennuksen käyttöönotto TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN” .
 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laadinnassa on huomioitu standardisarjan SFS 6000 vuodelta 2007 aiheuttamat lisävaatimukset pöytäkirjan sisältöön. Myös EMC-direktiivistä aiheutuvat lisävaatimukset on otettu mukaan tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan liittyy myös täyttöohje, jonka avulla ohjataan yksityiskohtaisesti kunkin pöytäkirjan sisältökohdan täytössä. Pöytäkirjan muuttuneen sisällön johdosta tämä täyttöohje on syytä olla käytettävissä jo kohteen aloitusvaiheessa, jos kohteen asennustyöt toteutetaan uudistetun standardisarjan vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan, että käyttöönottotarkastukset tulee toteutettua oikea-aikaisesti, riittävässä laajuudessa, muuttuneet vaatimukset huomioiden ja lopullisessa pöytäkirjassa asiat esitetään juuri kullekin asialle varatussa paikassa.