19.11.2007 Työsopimuslomake päivitetty

Työsopimuslomake

 
Työsopimuslomake on päivitetty vastaamaan 1.11.2007 voimaan tulleen uuden talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen määräyksiä.