10.12.2007 Päivitys / Sähköalan tietokansio

VUODEN VIIMEINEN PÄIVITYS ON VERKOSSA JA KÄYTETTÄVISSÄSI
Osaan 0 on päivitetty TUKESin yhteystiedot sekä lisätty 6 uutta TUKES tiedotetta ja uusi viestintäministeriön kannanotto langattomaan antennijärjestelmään
-          Voimmeko auttaa sähköturvallisuusasioissa? (yhteystiedot)
-          Pienjännitteisiä sähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000 on uudistunut
-          Varo ilmajohtoja -esite ilmestynyt
-          Sähkösaunan ylilämmitettävä kiuas on paloriski
-          Kuluttajalle kerrottava sähkötarvikkeiden asennusvaatimuksista
-          Erittäin vaarallinen sähkölaite Suomen markkinoilla
-          Miten tunnistat turvallisen sähkölaitteen?
-          Viestintäviraston kannanotto langattomaan antennijärjestelmään
 
Osaan 2 päivitys
-          Pienjännitedirektiivin soveltamisohjeita
 
Osaan 3 päivitys
-          Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot. TUKES-ohje S 5
 
Osaan 4 päivitykset
-          Valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat
-          Varmennusoikeuden saaneet sähköurakoitsijat
 
Osaan 5 päivitys
-          Käytönjohtajan tehtävät
 
Osaan 6 päivitys
-          Yhteisantenniverkot ja -järjestelmät
 
Osaan 8 päivitykset
-          Ensiapu
-          Työturvallisuuskortti
 
Osaan 9 uusi
-          Energiansäästösopimukset
 
Veli-Pekka Vitikka
Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy
PL 55, 02601 ESPOO
puh (09) 5476 1601
faksi (09) 5476 1666