27.12.2007 Sähköurakan yksikkökustannuksia 2007_2 ilmestynyt

Ohjelma käytettävissä kohdassa  -> Ohjelmistotuotteet -> Sähköurakan yksikkökustannuksia.

Työpalkat on laskettu Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen urakkahinnoittelun mukaan normaalina työaikana tehtävänä työnä. . Työkustannukset eivät sisällä mitään rakennusteknisiä tai aputöitä. Urakkahintakertoimena on käytetty 1.11.2007
voimaantullutta kerrointa 1,149.