22.2.2008 PK-kansio, Päivitys

Vikavirtasuojakytkimien rakennetta ja toimintaperiaatetta kuvaava sekä asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökohteista kertova ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000 standardisarjaa.
 
 
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaisena kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirjana (toteutushistoria) jossa järjestelmä määritetään ja johon käyttöönottoa ja luovutusta koskevat asiat voidaan kirjata. Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja ja siihen liitettävä tarkastuspöytäkirja (ST 663.40) ovat tarkoitettu käytettäväksi parina paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan ja asennustodistuksen (ST 662.40 ja 662.41) tapaan.
 
 
Suunnitteluohjekortti on päivityksen yhteydessä kohdennettu ohjeeksi erityisesti toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluun. Lisäksi ohje on päivitetty vastaamaan vuoden 2007 aikana uusiutuneita yleiskaapelointijärjestelmän standardeja sekä 1.4.2008 voimaan tulevaa, Viestintäviraston määräystä, kiinteistön sisäjohtoverkosta, 25 E/ 2008 M.
 
 
Yleiskaapelointijärjestelmän asentamista koskeva laatusuunnitelmalomake on laadittu standardin EN 50174-1 mukaan. Yleiskaapelointia koskevan standardisarjan EN 50173 mukaan kaapeloinnin standardinmukaisuus edellyttää, että asennuksen vaiheet on kuvattava laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelma tulee laatia urakoitsijan toimesta ja sen tulee olla tilaajan tai hänen edustajansa hyväksymä.
 
 
Uusi ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi toimistorakennuksen huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. ST- aineistosta löytyy myös aiemmin, vuonna 2006, julkaistu malli asuintalon huoltokirjaksi (ST- ohjeisto 10).
 
Huoltokirjan verkkoversioon on lisätty ohjeistossa esitetyt lomakemallit täytettävinä PDF- lomakkeina.