22.2.2008 Sähkötekniset tietojärjestelmät, päivitys

Tasomäärityslomake on päivitetty vastaamaan marraskuussa 2007 julkaistua ST- ohjeistoa n:o 4, kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot.
 
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaisena kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirjana (toteutushistoria) jossa järjestelmä määritetään ja johon käyttöönottoa ja luovutusta koskevat asiat voidaan kirjata. Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja ja siihen liitettävä tarkastuspöytäkirja (ST 663.40) ovat tarkoitettu käytettäväksi parina paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan ja asennustodistuksen (ST 662.40 ja 662.41) tapaan.
 
 
Suunnitteluohjekortti on päivityksen yhteydessä kohdennettu ohjeeksi erityisesti toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluun. Lisäksi ohje on päivitetty vastaamaan vuoden 2007 aikana uusiutuneita yleiskaapelointijärjestelmän standardeja sekä 1.4.2008 voimaan tulevaa, Viestintäviraston määräystä, kiinteistön sisäjohtoverkosta, 25 E/ 2008 M.
 
 
Yleiskaapelointijärjestelmän asentamista koskeva laatusuunnitelmalomake on laadittu standardin EN 50174-1 mukaan. Yleiskaapelointia koskevan standardisarjan EN 50173 mukaan kaapeloinnin standardinmukaisuus edellyttää, että asennuksen vaiheet on kuvattava laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelma tulee laatia urakoitsijan toimesta ja sen tulee olla tilaajan tai hänen edustajansa hyväksymä.
 
 
Uusi ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi toimistorakennuksen huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. ST- aineistosta löytyy myös aiemmin, vuonna 2006, julkaistu malli asuintalon huoltokirjaksi (ST- ohjeisto 10).
 
Huoltokirjassa esitetyt lomakemallit löytyvät täytettävinä PDF- lomakkeina ohjeiston verkkoversion liitteenä.
 
 
Päivitetty ST- käsikirja on alan uusimpien standardien ja nykytekniikan mukainen. Suuri osa kirjan sisällöstä on täysin uutta, aiempaan vuodelta 2003 olevaan painokseen nähden, mutta kirjan rakenne on pysynyt samana.