22.2.2008 Kunnossapito- ja käyttökansio, päivitys

Uusi lomakekortti on tarkoitettu pelastuslain 22 §:n 1 momentin mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseksi.
 
 
Lomakkeeseen on tehty lomakkeen käytettävyyttä parantavia muutoksia.
 
 
Kortin soveltamisalue on rajattu koskemaan toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmiä ja siihen on päivityksen yhteydessä lisätty viisitasoinen kuntoluokitus. Kuntoluokan ylin taso (luokka 5) toimii tavoitetasona. Päivityksessä on huomioitu myös yleiskaapelointistandardeissa tapahtuneet muutokset.
 
 
ST 98.42, TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomakkeeseen on tehty kuntotutkimusohjeen (ST 98.13) ja muuttuneiden yleiskaapelointistandardien edellyttämät muutokset
 
Uusi ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi toimistorakennuksen huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. ST- aineistosta löytyy myös aiemmin, vuonna 2006, julkaistu malli asuintalon huoltokirjaksi (ST- ohjeisto 10).
 
Huoltokirjassa esitetyt lomakemallit löytyvät täytettävinä PDF- lomakkeina ohjeiston verkkoversion liitteenä.
 
Huoltokirjan verkkoversioon on lisätty ohjeistossa esitetyt lomakemallit täytettävinä PDF- lomakkeina.