22.2.2008 Lomakkeiden, päivitys

Uusi lomakekortti on tarkoitettu pelastuslain 22 §:n 1 momentin mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseksi.
 
 
Lomakkeeseen on tehty lomakkeen käytettävyyttä parantavia muutoksia.
 
 
Pöytäkirjalomakkeeseen on tehty kuntotutkimusohjeen (ST 98.13) ja muuttuneiden yleiskaapelointistandardien edellyttämät muutokset.
 
 
Tasomäärityslomake on päivitetty vastaamaan marraskuussa 2007 julkaistua ST- ohjeistoa n:o 4, kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot.
 
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaisena kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirjana (toteutushistoria) jossa järjestelmä määritetään ja johon käyttöönottoa ja luovutusta koskevat asiat voidaan kirjata. Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja ja siihen liitettävä tarkastuspöytäkirja (ST 663.40) ovat tarkoitettu käytettäväksi parina paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan ja asennustodistuksen (ST 662.40 ja 662.41) tapaan.
 
 
Yleiskaapelointijärjestelmän asentamista koskeva laatusuunnitelmalomake on laadittu standardin EN 50174-1 mukaan. Yleiskaapelointia koskevan standardisarjan EN 50173 mukaan kaapeloinnin standardinmukaisuus edellyttää, että asennuksen vaiheet on kuvattava laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelma tulee laatia urakoitsijan toimesta ja sen tulee olla tilaajan tai hänen edustajansa hyväksymä.