18.3.2008 Sähköalan säännökset 2008

Suoranaisesti sähköalaan liittyvät säädökset on otettu tähän uuteen Sähköalan säännökset  2008 kirjaan sellaisenaan. Muuhun alaan liittyvistä säädöksistä on otettu mukaan vain ne säännökset, jotka käsittelevät sähköalaa. SFS-standardit on julkaistu pelkästään luettelona.

Tähän laitokseen on otettu määräyksiä ja ohjeita, joita julkaisijan käsityksen mukaan tarvitaan
jatkuvasti käytännön työelämässä. Julkaisija toivoo, että sisällön uusiminen ja ajan
tasalle saattaminen on tehnyt kirjasta entistä käyttökelpoisemman.